Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte

Studentu pašpārvalde

Studentu pašpārvalde

Studentu pašpārvalde ir vieta, kur Tu vari gūt pieredzi, izpaust savu radošumu un attīstīt dažādas prasmes organizējot pasākumus, pārstāvēt studentu intereses dažādās RTU lēmējinstitūcijās, noskaidrot atbildes uz neskaidriem jautājumiem, vai arī EVIF SP telpā uzspēlēt novusu iepazīstoties ar jauniem, līdzīgi domājošies cilvēkiem.

Organizējam tādus pasākumus kā pirmkursnieku nometnes “Sper gaisā”, Mehu un enerģētiķu biljarda turnīrs, veloorientēšanās sacensības “Gāziens”, dažādas vieslekcijas/ paneļdiskusijas u.c. Organizējam arī vairākus iekšējos pasākumus - pirmīšu pasākums, kurā pirmo reizi roku pasākumu organizēšanā iemēģina topošie biedri, Ziemassvētku eglīte, Gada tikšanās, kurā beidzot satiekamies visi kopā – gan tagadējie, gan bijušie biedri, Saulgrieži u.c. Esam ieviesuši tradīciju decembrī rīkot labdarības akciju, lai uz Ziemassvētkiem iepriecinātu maznodrošināto ģimeņu bērnus.

Pārstāvam studentu intereses EVIF domē, RTU Studentu parlamentā, RTU Satversmes sapulcē un RTU Senātā un Stipendiju sadales komisijā.

Palīdzību jebkurš students var meklēt pie kāda no mūsu virzienu vadītājiem - Studiju un zinātnes, Kultūras un sporta, Iekšējā, Sabiedrisko attiecību un Ārējo sakaru virziena. Neatkarīgi no virziena un ieņemamā amata, katrs EVIF SP pārstāvis ir gatavs Tev palīdzēt – atbildēt vai noskaidrot atbildi uz kādu jautājumu, dot padomu un uzklausīt Tavu bēdu, piemēram, par kādu pasniedzēju, kas nav darba augstumos, vai kādu pufu vestibilā, kas nav tik mīksts, cik gribētu.

Iesaistīties pašpārvaldes darbībā var jebkurš! Ja vien Tev ir vēlme atnāc un palūkojies, kas notiek mūsu  sēdēs – tās var brīvi apmeklēt ikviens tik, cik vēlas. EVIF SP dod iespēju uzlabot savu un citu studentu dzīvi un lieliski pavadīt laiku iegūstot vienreizīgu pieredzi studentijā.

Seko līdzi mūsu darbībai un uzzini aktuālāko informāciju tieši no mums!

EVIF Studentu pašpārvaldes Facebook lapa: https://www.facebook.com/evif.sp

EVIF Studentu pašpārvaldes Instagram lapa: https://www.instagram.com/evif.sp/

EVIF Studentu pašpārvaldes flickr lapa: https://www.flickr.com/photos/145627932@N06/