Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte

Struktūrvienības

Struktūrvienības

Enerģētikas institūts

Direktors profesors Dr. habil. sc. ing. Antans Sauļus Sauhats
+371 67089930

Energosistēmu vadības un optimizācijas katedra
Katedras vadītājs p. i. asoc. profesors Aleksandrs Dolgicers

Konsultāciju laiki

Energosistēmu pētniecības centrs

Prodekāns (studiju jomā) Laila Zemīte

+371 26541810  

 

 

 

Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts

Institūta direktors, Dr. habil. sc. ing., profesors, akadēmiķis Leonīds Ribickis

+371 67089919 

 

Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra

Katedras vadītājs, Dr. sc. ing., profesors Oskars Krievs 

+371 67089900   "> 

 

Elektrofizikas katedra

Katedras vadītāja, Dr. sc. ing., profesore Anastasija Žiravecka

 

Elektrisko mašīnu un aparātu katedra

Katedras vadītājs, Dr. sc. ing., profesors Andrejs Podgornovs 

+371 67089418 

 

Elektromehatronikas zinātniskā laboratorija

Laboratorijas zinātniskais direktors, Dr. habil. sc. ing., profesors, akadēmiķis Leonīds Ribickis
+371 67089919 

Laboratorijas vadītājs, M. sc. ing., lektors Armands Šenfelds

+371 26369853 

 

Studentu radošā laboratorija

Vadības un projektu plānošanas jautājumos:

Laboratorijas vadītājs, Ph.D., docents Ansis Avotiņš

+371 29138573  

Pasākumu rīkošanas un laboratorijas pieejas jautājumos: Mārtiņš Priede

+37129197926  

 

Individuālo aizsardzības līdzekļu testēšanas laboratorija

Laboratorijas vadītāja, Dr.sc.ing., profesore  Inga Dāboliņa 

+371 29364004  

 

Ergonomikas elektrotehnoloģiju zinātniskā laboratorija

Laboratorijas vadītāja, Dr.sc.ing., profesore Inga Dāboliņa 

+371 29364004  

 

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Direktore profesore Dr. habil. sc. ing. Dagnija Blumberga
+371 67089923
videszinatne.rtu.lv

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra
Katedras vadītāja profesore Dr. sc. ing. Jūlija Gušča
 +371 26772850

Ilgtspējīgas attīstības informācijas un studiju centrs

Maksims Feofilovs

+371 28989456