Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte

Struktūrvienības

Struktūrvienības

Enerģētikas institūts

Direktors profesors Dr. habil. sc. ing. Antans Sauļus Sauhats
+371 67089930

Energosistēmu vadības un optimizācijas katedra
Katedras vadītājs p. i. asoc. profesors Aleksandrs Dolgicers
Konsultāciju laiki

Energosistēmu pētniecības centrs

Prodekāns (studiju jomā) Laila Zemīte

+371 26541810  

 

 

 

Studentu radošā laboratorija

Pasākumu rīkošanas un laboratorijas pieejas jautājumos: 

Rihards Rieka +371 28372752 

Vadības un projektu plānošanas jautājumos:

Ansis Avotiņš +371 29138573  

Individuālo aizsardzības līdzekļu testēšanas laboratorija

Inga Dāboliņa

+371 29364004 

 

Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts

Direktors profesors Dr. habil. sc. ing.  akadēmiķis Leonīds Ribickis
+371 67089919
ieei.rtu.lv

Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra
Katedras vadītājs profesors Dr. sc. ing.  Oskars Krievs

Elektrofizikas katedra
Katedras vadītāja asoc. profesore Dr. sc. ing.  Anastasija Žiravecka
omega.rtu.lv

Elektrisko mašīnu un aparātu katedra
Katedras vadītājs profesors Dr. sc. ing. Andrejs Podgornovs

Elektromehatronikas zinātniskās pētniecības laboratorija

Armands Šenfelds

+371 26369853 

Ergonomikas elektrotehnoloģiju zinātniskā laboratorija

Inga Dāboliņa

+371 29364004  

 

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Direktore profesore Dr. habil. sc. ing. Dagnija Blumberga
+371 67089923
videszinatne.rtu.lv

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra
Katedras vadītāja profesore Dr. sc. ing. Jūlija Gušča
videszinatne.rtu.lv

Ilgtspējīgas attīstības informācijas un studiju centrs

Maksims Feofilovs

+371 28989456