Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte

Struktūrvienības

Struktūrvienības

Enerģētikas institūts

Direktors profesors Dr. habil. sc. ing. Antans Sauļus Sauhats
+371 67089930

Energosistēmu vadības un optimizācijas katedra
Katedras vadītājs p. i. asoc. profesors Aleksandrs Dolgicers
Konsultāciju laiki

Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts

Direktors profesors Dr. habil. sc. ing.  akadēmiķis Leonīds Ribickis
+371 67089919
ieei.rtu.lv

Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra
Katedras vadītājs profesors Dr. sc. ing.  Oskars Krievs

Elektrofizikas katedra
Katedras vadītāja asoc. profesore Dr. sc. ing.  Anastasija Žiravecka
omega.rtu.lv

Elektrisko mašīnu un aparātu katedra
Katedras vadītājs asoc. profesors Dr. sc. ing. Andrejs Podgornovs

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Direktore profesore Dr. habil. sc. ing. Dagnija Blumberga
+371 67089923
videszinatne.rtu.lv

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra
Katedras vadītāja asoc. profesore Dr. sc. ing. Jūlija Gušča
videszinatne.rtu.lv