Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte

Studenti var pieteikties AS «Latvenergo» stipendijai 

22. septembris
.
.

AS «Latvenergo» aicina pēdējo kursu studentus piedalīties konkursā un iegūt stipendiju studiju noslēguma darbu izstrādei par kādu no «Latvenergo» darbības virzieniem aktuālām tēmām. Pieteikumus konkursam var iesniegt līdz 14. novembrim.

NOSACĪJUMI STIPENDIJAS PRETENDENTIEM:

 • studē pilna laika bakalaura, 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības vai maģistra studiju programmā;
 • vidējā atzīme nav zemāka par 7 (septiņi);
 • pretendents nav «Latvenergo» koncerna darbinieks.

STIPENDIJAS PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ ŠĀDI DOKUMENTI:

 • aizpildīta pieteikuma anketa;
 • CV;
 • sekmju izraksts;
 • darba projekts par izvēlēto tēmu.

Projektam jāsniedz ieskats šādos ar plānoto pētījumu saistītos jautājumos:

 • tēmas nosaukums;
 • darba plāns;
 • izvirzītie mērķi un to pamatojums;
 • tēmas aktualitāte;
 • risināmie jautājumi;
 • metodes;
 • darba grafiks.

Ja pretendents izvēlas sagatavot pieteikumu par «Latvenergo» piedāvātu tēmu, pieteikuma sagatavošanā pretendents var kontaktēties ar izvēlētas tēmas konsultantu. Ja tēmu piedāvā students, «Latvenergo» konsultants tiks piesaistīts, slēdzot stipendiju līgumu.

Darba projekts jāiesniedz ar elektroniski drošu parakstu sūtot pa e-pastu ar norādi ««Latvenergo» koncerna stipendiju konkursam 2022». To var iesniegt arī papīra dokumenta veidā (sūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Rīga, Pulkveža Brieža iela 12, darba dienas no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienas no plkst. 8.00 līdz 15.30) un iesūtot elektronisko kopiju pa e-pastu ar norādi ««Latvenergo» koncerna stipendiju konkursam 2022».

STIPENDIJU KONKURSA NORISE

Darba projekts par izvēlēto tēmu (10—20 lpp.) un iepriekš norādītā pieteikuma dokumentācija jāiesniedz līdz 2022. gada 14. novembrim.

Izvērtējot pieteikumus, stipendiju komisija 2022. gada decembrī izvēlas tos, kam piešķirt stipendiju darba izstrādes uzsākšanai, sakot ar decembri.

STIPENDIJU FONDA APJOMS, TERMIŅŠ UN IZMAKSAS KARTĪBA

Stipendija vienam pretendentam ir līdz 250 eiro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas). Stipendiju piešķir darba izstrādes laikam, bet ne mazāk ka 7 mēnešiem. Decembra stipendija tiek izmaksāta kopā ar janvāra stipendiju. Stipendiju nemaksā vasaras brīvlaikā un akadēmiskā pārtraukuma laikā. Stipendiju izmaksas veic, pamatojoties uz Stipendiju komisijas lēmumu un līgumu, kas noslēgts starp stipendiātu un Latvenergo koncerna kapitālsabiedrību. Vismaz 1 reizi mācību gadā (februārī, ja netiek lemts citādi) komisija pārskata lēmumu par stipendijas piešķiršanu, izvērtējot attiecīgajā laika posmā padarītā darba kvalitāti un apjomu.

Konkursa nolikums

Tālr. informācijai 29160161.

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

22. septembris plkst. 15:31

Līdzīgi raksti

Jaunumi