Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte

RTU jaunajā akadēmiskajā gadā piedāvās jaunas studiju programmas

13. augusts, 2020
.
.
Foto - Vitālijs Vinogradovs, RTU

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) jaunajā 2020./2021. akadēmiskajā gadā piedāvā jaunas studiju programmas vides inženierzinātnē, kiberdrošībā, dizaina inženierijā, kā arī biotehnoloģijā un bioinženierijā. Šogad īpašais jauninājums – reflektantiem, kuri ir ieguvuši drošu elektronisko parakstu, RTU visu uzņemšanas procesu, sākot no dokumentu iesniegšanas un beidzot ar studiju līgumu parakstīšanu, nodrošinās elektroniski. 

Akadēmisko maģistra studiju programma «Kiberdrošības inženierija» tiks realizēta RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē angļu valodā. Programma gatavos speciālistus kiberdrošībā, kas kļūst arvien aktuālāka, jo strauji pieaugošā informācijas tehnoloģiju izmantošana paaugstina informācijas sistēmu drošības riskus, kas prasa efektīvus kiberaizsardzības risinājumus, taču kvalificētu kiberdošības speciālistu trūkst. Programmas absolventi spēs veidot uzņēmumu un sabiedriskās telpas kiberdrošības politiku un proaktīvi īstenot kiberdrošības pasākumus.

RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts piedāvās akadēmisko programmu «Vides inženierija» bakalaura, maģistra un doktora līmenī. Bakalaura programmas absolventi iegūs izpratni par vides tehnoloģijām un to attīstību un spēs piedalīties to ieviešanā. Maģistrantūrā tiks piedāvātas divas specializācijas – vides inženierija un bioekonomika. Programmas absolventi spēs izstrādāt vietējiem apstākļiem piemērotas un tautsaimniecību stimulējošas vides un klimata tehnoloģijas, kā arī iegūs zināšanas, kā no dabas resursiem iegūt videi un klimatam draudzīgus produktus ar augstu pievienoto vērtību.

Savukārt starpdisciplinārā profesionālā maģistra studiju programma «Dizaina inženierija» piedāvās specializāciju divos virzienos – dizainā, kā arī apģērbu un  tekstila tehnoloģijā. Dizaina specializācijas absolventi spēs radīt jaunus produktus, vadīt un pārraudzīt dizaina projektu izstrādi un prognozēt nozares attīstības virzienus, kā arī integrēt dažādu jomu zināšanas, tehnoloģijas un metodes dizaina risinājumu izstrādē. Savukārt apģērbu un tekstila tehnologi spēs plānot, organizēt un vadīt produkta ražošanas procesus, uzskaiti un loģistiku,  ieviest jaunas tehnoloģisko procesu metodes apģērbu un tekstila nozarē.

Akadēmiskā bakalaura studiju programma «Biotehnoloģija un bioinženierija», ko RTU īstenos sadarbībā ar Latvijas Universitāti, sagatavos augsti kvalificētus speciālistus un zinātniekus gēnu inženierijā un vides biotehnoloģijās. RTU studējošajiem nodrošinās apjomīgu studiju kursu daļu inženierzinātnēs, IT, materiālzinātnē, elektronikā, matemātikā, uzņēmējdarbībā, ķīmijā, inovācijās, Programmas absolventi spēs strādāt universitāšu un institūtu zinātniskajās laboratorijās, pārtikas, lauksaimniecības, medicīnas, atkritumu pārstrādes un citu jomu uzņēmumos, kā arī veidot savus jaunuzņēmumus. 

Lai vienkāršotu iestāšanās procesu, RTU reflektantiem šogad pirmoreiz vēsturē piedāvā visas ar uzņemšanu saistītās formalitātes kārtot elektroniski. Tam nepieciešams iegūt drošu elektronisko parakstu, ko var paveikt attālināti, tāpēc RTU aicina reflektantus jau laikus iegūt elektronisko parakstu, jo tas atvieglos formalitāšu kārtošanu, studējot RTU.

Studiju programmas RTU izstrādā ar Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/013 «Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana» atbalstu.

RTU uzņemšana – reflektanti gaida konkursa rezultātus

RTU notiek uzņemšanas maģistrantūras līmeņa studiju programmās

RTU uzņemšana

Saistītie tagi:
Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

13. augusts, 2020 plkst. 10:38

Līdzīgi raksti

Jaunumi

_