Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte

RTU gada zinātnieku balvas piešķir par pētījumiem atjaunojamās enerģijas, vides un būvmateriālu jomā

16. oktobris, 2017
.
.

Sestdien, 14. oktobrī, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 155. jubilejas Starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēdē trim pētniekiem tika pasniegtas tradicionālās Gada zinātnieka balvas. Balvu «RTU Gada zinātnieks 2017» saņēma Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes (EEF) profesore Dagnija Blumberga. Balvu «RTU Gada Jaunā zinātniece 2017» ieguva Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) asociētā profesore Linda Mežule, savukārt balvu «RTU Gada jaunais zinātnieks 2017» ieguva BIF asociētais profesors Jānis Šliseris. Pirmo reizi tika pasniegta arī Gada balva valorizācijā par RTU radītu tehnoloģiju un produktu komercializāciju. To saņēma Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes profesors Māris Turks.

EEF Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktores profesores Dagnijas Blumbergas pētījumi ir saistīti ar energoplānošanu, energoefektivitāti, vides zinātni, atjaunojamo enerģiju un biotehonomiku – uzņēmējdarbības formu, kuras mērķis ir radīt produktus ar augstu pievienoto vērtību, maksimāli efektīvi izmantojot izejmateriālus, lai saudzētu dabu un mazinātu cilvēka ietekmi uz klimatu. D. Blumberga vada trīspadsmit promocijas darbu izstrādi un ir iesaistīta deviņu zinātnisko projektu realizēšanā. No 2016. līdz 2017. gadam profesore RTU piesaistījusi 1,5 miljonus eiro. D. Blumberga ir autore vairāk nekā 410 zinātniskajām publikācijām, kas publicētas žurnālos ar augstu citējamības indeksu. Starp RTU zinātniekiem viņai ir visvairāk publikāciju, kas citētas prestižajā SCOPUS datubāzē. D. Blumberga ir Latvijā atzīta eksperte enerģētikas un vides jautājumos.

RTU Gada jaunās zinātnieces Lindas Mežules pētījumi ir saistīti ar dzeramā ūdens attīrīšanu un biodegvielas ražošanu no lauksaimniecības atkritumiem. L. Mežule ir Latvijas Zinātnes padomes eksperte Būvzinātnes un Vides zinātnes nozarē. Viņa ir autore publikācijām ar augstu citējamības indeksu, kā arī vairāku starptautisku žurnālu recenzente. Viņas vadībā RTU tiek izstrādāti maģistra un promocijas darbi. L. Mežule ir vadošā pētniece piecos starptautiskajos zinātniskos projektos, kā arī divu liela apjoma starptautisku zinātnisko projektu koordinatore.

RTU Gada jaunais zinātnieks Jānis Šliseris pēta būvmateriālus un būvkonstrukcijas, lai uzlabotu to stiprības īpašības. Viņš ir RTU Būvmehānikas katedras vadītājs un aktīvi piedalās būvmehānikas mācību kursu satura papildināšanā, uzlabošanā un studentu iesaistīšanā pētniecībā. J. Šlisera vadībā tiek izstrādāti maģistra un promocijas darbi. J.Šlisera un viņa komandas izstrādāts būvmateriāls 2016. gadā ieguva pirmo vietu Starptautiskajā izgudrojumu un inovāciju izstādē MINOX.

RTU gada zinātnieka titulus piešķir kopš 2006. gada, ik gadu izvērtējot pretendentu zinātnisko publikāciju skaitu, dalību konferencēs, vadīto maģistra un promocijas darbu skaitu, RTU piesaistītā finansējuma apjomu, kā arī citus sasniegumus un organizatorisko darbu zinātnes pasākumos un istitūcijās.

M. Turkam «RTU Gada balvas valorizācijā» tika piešķirta par sasniegumiem radīto produktu komercializācijā. Vērtējot minētās balvas pretendentus, tika ņemti vērā gan viņu ieviestie komercializācijas pieteikumi, reģistrētie patenti, ieņēmumi no līgumdarbiem, pārdotajiem patentiem un licencēm, līdzdalība uzņēmumos. Jaunais konkurss «RTU Gada balva valorizācijā» universitātes jubilejas gadā iedibināts, lai izvērtētu RTU nozīmīgākās valorizācijas aktivitātes – universitātē radīto produktu komercializāciju un lietišķo pētījumu rezultātu popularizēšanu, patentēšanu, ieviešanu un pielietošanu jaunu uzņēmumu dibināšanai. Efektīva tehnoloģiju pārneses un inovācijas attīstības vide, kas veicina jaunu tehnoloģisku uzņēmumu izveidi un produktu radīšanu, ir viens no RTU stratēģiskajiem mērķiem.

Šī gada RTU 155. jubilejas svinībās tika sumināti arī trīs dāsni universitātes atbalstītāji: zelta mecenāti AS “Olainfarm” un SIA "Industry Service Partner", kuru katra atbalsts pārsniedzis 150 000 EUR, un sudraba mecenāts AS “HansaMatrix” par atbalstu vairāk nekā 30 000 EUR. Nodibinājums “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” ik gadu apkopo informāciju par uzņēmumu sniegto atbalstu RTU iniciatīvām, projektiem un piešķirtajām stipendijām studentiem un sarindo uzņēmumus atbalstītāju un mecenātu kategorijās.

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Zinātnes koordinācijas un informācijas nodaļa

Publikācijas datums

16. oktobris, 2017 plkst. 13:59

Līdzīgi raksti

Jaunumi