E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Zinātniskie raksti

Katru gadu ETHZF mācībspēki, doktoranti un maģistranti publicē sava darba rezultātus Latvijas un ārvalstu zinātniskajos izdevumos. Mūsu mācībspēku, pētnieku, doktorantu un maģistrantu veikumā ietilpst zinātniskās monogrāfijas, mācību metodiskās monogrāfijas, publikācijas zinātniskajos žurnālos, konferenču krājumos un promocijas darbu anotācijas. Minētās publikācijas pieejamas RTU Zinātnisko publikāciju datubāzē.

Zinātniskie raksti, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS datu bāzēs; iekļauti ERIH datu bāzes INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos un/vai citās datu bāzēs:

Citas publikācijas

  • Monogrāfijas un mācību grāmatas (publicētas, pieņemtas publicēšanai un/vai izstrādē);
  • Publicētas nodaļas kolektīvajās monogrāfijās;
  • Publicēšanai pieņemtas nodaļas kolektīvajās monogrāfijās;
  • Raksti recenzētos izdevumos (LZP apstiprinātie izdevumi) (2010.–2016.);
  • Publicēšanai pieņemtie raksti recenzētajos zinātniskajos izdevumos (LZP apstiprinātie izdevumi);
  • Publicētie raksti starptautiski citējamos izdevumos;
  • Publicēšanai pieņemtie raksti starptautiski citējamos izdevumos;
  • Publikācijas zinātniskajos rakstu krājumos (žurnālos), t.sk. starptautiski citējamos žurnālos, kas ir indeksēti datu bāzēs;
  • Publicēšanai pieņemtie raksti zinātniskajos rakstu krājumos (žurnālos).