E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Konference «Semantiskais aspekts tulkošanā: precizitātes ilūzija»

Konference «Semantiskais aspekts tulkošanā: precizitātes ilūzija»

Par “Semantiskais aspekts tulkošanā: precizitātes ilūzija” konferenci

Laiks un laikmeti ir pagājuši, bet nozīme tulkošanā – noslēpumaina un aizraujoša, precīza un pragmatiski būtiska – joprojām ir tulkošanas studiju uzmanības centrā. Jautājums par precīzu nozīmes attēlojumu valodās ir kļuvis īpaši aktuāls digitalizācijas, mašīntulkošanas un datorizētās tulkošanas rīku izplatīšanās, neirālo mašīntulkošanas tīklu evolūcijas un informācijas ģenerēšanas, glabāšanas, apstrādes un pārraides izmaiņu laikmetā.

Šoreiz konferencē uzsvars tiks likts uz Tulkošanas studijām digitālo humanitāro zinātņu laikmetā.

Mēs ceram, ka konference pulcēs zinātniekus un tulkotājus, mācībspēkus un studentus, valodas pakalpojumu un tehnoloģiju profesionāļus un valodas politikas veidotājus un kļūs par plašu forumu, kurš veicinās dinamiskas un konstruktīvas debates un sadarbību zinātnē.

 

Temati

Starptautiskā konference “Meaning in Translation: Illusion of Precision” būs veltīta šādiem teorētiskiem un praktiskiem tematiem:

  • Terminoloģijas standartizācija un harmonizācija;
  • Nozīmes pragmatiskie, semantiskie un gramatiskie aspekti tulkošanā;
  • Sakrālo, juridisko, poētisko, reklāmas, zinātnisko un tehnisko tekstu tulkošana.

Lasīt tālāk

Iepriekšējo gadu veiksmīgā pieredze:

Otrās starptautiskās zinātniskās konferences «Meaning in Translation: Illusion of Precision»  organizēšana. Rīgas Tehniskā universitāte, E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes Lietišķās valodniecības institūts, 11.05.2016.–13.05.2016., Rīgā, Latvijā.

Starptautiskās zinātniskās konferences «Meaning in Translation: Illusion of Precision» organizēšana. Rīgas Tehniskā universitāte, Lietišķās valodniecības institūts. 12.09.2012.–15.09.2012., Rīgā, Latvijā.