E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Zinātne

Mūsdienās zināšanas un informācija attīstās arvien straujākā tempā, tādēļ mēs izvērtējam visas fakultātē īstenotās zinātniskās aktivitātes globālā perspektīvā. Pašlaik mūsu darbība ir vērsta uz padziļinātiem starpdisciplināriem pētījumiem jomās, kas ir zinātniski nozīmīgas. ​Akadēmiskais personāls veic aktīvu zinātnisko un pētniecisko darbu. Viens no svarīgiem mācībspēku zinātniskās un metodiskās darbības rādītājiem ir publikācijas un dalība semināros, kā arī dažādos starptautiskajos projektos un programmās.

Konference «Semantiskais aspekts tulkošanā: precizitātes ilūzija»

Aicinām piedalīties starptautiskā zinātniskā konferencē «Meaning in Translation: Illusion of Precision» 

Zinātniskie raksti

Katru gadu ETHZF mācībspēki, doktoranti un maģistranti publicē sava darba rezultātus Latvijas un ārvalstu zinātniskajos izdevumos. Mūsu mācībspēku, pētnieku, doktorantu un maģistrantu veikumā ietilpst zinātniskās monogrāfijas, mācību metodiskās monogrāfijas, publikācijas zinātniskajos žurnālos, konferenču krājumos un promocijas darbu anotācijas. Minētās publikācijas pieejamas RTU Zinātnisko publikāciju datubāzē.

Sadarbība ar starptautiskajām un vietējām organizācijām un mācību iestādēm: partnerinstitūciju saraksts

Ņemot vērā RTU internacionālās prioritātes, E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte veicina aktīvu sadarbību ar dažadām starptautiskajām organizācijām un mācību iestādēm.