E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Mācību saturs: studiju priekšmeti

Mācību saturs: studiju priekšmeti

Viens no svarīgākajiem mācību mērķiem ir sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu, profesionāli augsta līmeņa mutvārdu un rakstveida tulkošanai. Studentiem ir iespēja pilnā mērā apgūt konkrētās tehniskās nozares terminoloģiju, kā arī tekstu tulkošanas un anotāciju/tēžu/dokumentu sagatavošanas tehniku, izkopt dažādās situācijās nepieciešamās mutvārdu un rakstveida tekstu tulkošanas un anotēšanas prasmes.

Maģistra profesionālo studiju programma «Tehniskā tulkošana» paredz dažādu bloku studiju priekšmetu apgūšanu:

  • vispārīgā teorētiskā līmeņa priekšmetus izvēlētajos virzienos atbilstošajā svešvalodā (angļu valodā) – tādus kā translatoloģijas teorētiskās koncepcijas, teorētiskā valodniecība, teksta analīzes modernās metodes, tulkošanas teorijas vēsture, valodas starpkulturālie aspekti;
  • profesionālus, ar tulkošanu tieši saistītus priekšmetus – specializācijas tekstu tulkošana un Eirotekstu tulkošana, modernās tehnoloģijas tulkošana, zinātniskā rakstu valoda, tulkošanas semantiskie un pragmatiskie aspekti. Programmā iekļauts priekšmets – secīgās (konsekutīvās) tulkošanas prakse. Lai pilnvērtīgi varētu veikt atbilstošo tekstu rakstveida un mutvārdu tulkošanu, ir paredzēts mācību darbs ar biznesa un juridisko terminoloģiju, kas padziļina studentu jēdzieniskās un terminoloģiskās prasmes un iemaņas attiecīgā teksta tulkošanā;
  • priekšmetus, kas saistīti ar tulka referenta pienākumu veikšanu, komunikatīvajām un tehniskajām prasmēm – tulka/tulkotāja prasmes;
  • otrās svešvalodas pastiprinātais kurss: vācu, spāņu vai franču valoda;
  • pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti: psiholoģija, pedagoģija.

Detalizētā informācija par maģistra līmeņa studiju priekšmetiem