E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Jaunumi

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte līdzdarbojas Valsts pētījumu programmas projektā “Digitālie resursi humanitārajām zinātnēm: integrācija un sadarbība” (VPP-IZM-DH-2020/10001). Projekta ietvaros sniegtais atbalsts ļauj piesaistīt pasaules līmeņa pētniekus un profesorus, kuri vada lekcijas, seminārus un praktiskās nodarbības akadēmiskā maģistra studiju programmas “Digitālās humanitārās zinātnes” studentiem.

2020./2021. akad. gadā 1. un 2. kursa studenti apgūst studiju moduli “Ievads digitālajās humanitārajās zinātnēs”; 1. kursa studentiem ir iespēja piedalīties 4 semināru ciklā par pētniecības metodēm un ĢIS pētījumiem, kā arī iedvesmoties no 4 semināru cikla par terminoloģijas un terminogrāfijas digitāliem risinājumiem.

Tādējādi tiek sekmēta pētījuma un studiju virziena digitālās humanitārās zinātnes attīstība Latvijā un pasaulē, nodrošināta efektīva zināšanu pārnese un studējošie tiek motivēti turpināt savus pētījumus doktorantūrā.