E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Doktora līmeņa studijas

Doktora līmeņa studijas

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes doktora studiju pamatmērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus lielu projektu izstrādei un darbam augstskolās atbilstoši nākontes zināšanu ekonomikas vajadzībām, kā arī attīstīt starptautiska līmeņa pētniecību e-studiju jomā. Studijas un pētnieciskais darbs tiek veikts pēc doktoranta individuāli izstrādāta plāna, kas tiek apstiprināts uzsākot studijas un regulāri kontrolēts studiju procesa gaitā. Promocijas darba izstrādāšana ir doktoranta galvenais uzdevums, kur patstāvīgi jāiegūst jauni zinātniski rezultāti.

ETHZF doktora līmeņa studijas programmas apraksts

Informācija par RTU doktora līmeņa studijām