E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

RTU piedāvā iespēju maģistrantūras studentiem saņemt finansējumu zinātniskajai darbībai

27. novembris, 2019
.
.
Foto: pixabay.com

Maģistrantūras studentiem, kuri savu nākotni vēlas saistīt ar zinātni un plāno studēt doktorantūrā, ir iespēja pieteikties Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) finansiālajam atbalstam, līdz 2020. gada 6. janvārim iesniedzot projekta pieteikumu un pretendējot uz grantiem RTU izsludinātajā «Projektu konkursā studējošajiem RTU zinātniskā personāla kapacitātes stiprināšanai».

Konkursa mērķis – sekmēt absolventu nodarbinātību RTU pēc studiju beigām, veicināt starptautiski atzītu zinātnisku publikāciju skaita pieaugumu un studiju procesā integrētu zinātnisko pētījumu izstrādi. 

Konkursā var piedalīties jebkurš sekmīgs maģistrants, kurš projekta uzsākšanas brīdī ir ievēlēts zinātniskā asistenta amatā RTU. Lai iesniegtu projektu, maģistrantūras studentiem ir jāsaņem atbalsta  apliecinājums no tās RTU struktūrvienības vadītāja, kurā maģistrants tiks nodarbināts projekta realizācijas laikā. 

Konkursa finansējums 2019.-2020. gadā ir 95 000 EUR, un viena projekta maksimālā summa – 6000 EUR. Projekta ieviešanas ilgums – līdz 12 mēnešiem.    

Grantu programma izveidota, lai palielinātu to RTU maģistrantu skaitu, kas spējīgi radīt starptautiski citējamas zinātniskās publikācijas un turpināt studijas doktorantūrā, tādējādi stiprinot RTU zinātniskā personāla attīstību un kapacitāti.

Konkursa nolikums

Jaunumi

_