E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Vēsture

Vēsture

E-tehnologiju un humanitāro zinātņu fakultāte

2014. gadā Rīgas Tehniskajā universitātē tika nodibināta E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte (ETHZF), apvienojot 3 struktūrvienības – RTU Lietišķās valodniecības institūtu, Humanitāro institūtu un Tālmācības studiju centru. Fakultāte īsteno starptautiski akreditētas studiju programmas tehniskajā tulkošanā, kā arī e-studiju tehnoloģijās, digitālās humanitārās zinātnes un pārvaldībā.

Fakultātē augstāko izglītību iegūst tehniskie tulkotāji visās RTU pārstāvētajās inženierzinātņu un sociālo zinātņu jomās, kā arī tiek sagatavoti augstākās kvalifikācijas speciālisti e-studiju tehnoloģiju ieviešanai uzņēmumos un mūžizglītības sistēmā.

 

Informācija par strukturvienībām:

RTU Svešvalodu katedra un Valodu institūts

RTU Humanitārais institūts

RTU Tālmācības centrs

RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs