E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība

Internacionalizācija ir viena no būtiskākajām Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) prioritātēm, kas akcentēta arī tās Stratēģijā un attīstības programmā 2014.–2020. gadam. Starptautiskas vides veidošana aptver gan studijas, gan pētniecību; tā ir kļuvusi par mūsu universitātes kopējās stratēģijas būtisku sastāvdaļu.

Mūsu mērķis ir globālā līmenī nodrošināt RTU  konkurētspējīgu darbību studiju, zinātnes un inovāciju jomās. Ņemot vērā RTU starptautiskās prioritātes, ETHZF veicina aktīvu sadarbību ar dažādām starptautiskajām organizācijām un mācību iestādēm

Lai internacionalizācija gūtu panākumus, ir nepieciešama darbinieku un studentu motivācija un mērķtiecīga ikdienas darbība. RTU darbības starptautiskie panākumi studijās un zinātnē ir ļoti nozīmīgs šo procesu kvalitātes apliecinātājs. Latvijas augstākās izglītības eksports ir kļuvis par vērā ņemamu mūsu valsts ekonomikas sastāvdaļu, turklāt RTU šajā eksportā ir vadošā loma. Sadarbojoties ar universitātēm visos kontinentos un apmācot studentus un doktorantus no vairāk nekā 70 valstīm, RTU ir radīta Latvijā visaptverošākā starptautiskās universitātes vide.

Vairāk par universitātes starptautisko sadarbību