E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

RTU Tālmācības studiju centrs

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Tālmācības studiju centra mērķis ir attīstīt tālmācības iespējas Latvijā ikvienam ērti pieejamā veidā un universitātei atbilstošā līmenī, izmantojot modernās pasaules pieredzi un tehnoloģijas.

RTU Tālmācības studiju centrs ir izveidots ar PHARE programmas «Starpvalstu sadarbība tālmācībā» atbalstu. Tālmācības studiju centrs ir dibināts 1997. gada 25. maijā kā RTU struktūrvienība, kas paredzēts RTU un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskā personāla iesaistīšanai tālmācības attīstībā Latvijā. Tālmācības studiju centra uzdevums ir organizēt tālmācības kursu izstrādi un pielāgošanu, kā arī mācību procesu šo kursu apgūšanai. Kursu apmeklētājus konsultē RTU un citu augstskolu pasniedzēji (dalībniekiem pieņemamā vietā, laikā un formā). RTU Tālmācības studiju centra pārstāvji sadarbojas ar citu valstu tālmācības centriem. Sadarbības mērķis ir pārņemt un pielāgot labākos un piemērotākos tālmācības kursus.

RTU Tālmācības studiju centra mājaslapa

Tālmācības studiju centra direktors
Asociētais profesors Dr. phys. Atis Kapenieks
Kronvalda bulvāris 1–112, Rīga +371 67089216