E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

LVI Kontakti

Lietišķās valodniecības institūta direktore,

speciālā lietojuma valodu katedras vadītāja

Profesore, Dr. philol. Larisa Iļinska

Contacts

Kronvalda bulvāris 1–108, Rīga 

 +371 67089501 

 

Tehniskās tulkošanas programmas koordinatore
Mg. philol. Oksana Ivanova

Kronvalda bulvāris 1–108, Rīga

+371 67089525

 

Tehniskās tulkošanas programmas koordinatore
Mg. philol. Zane Seņko

Kronvalda bulvāris 1–108, Rīga

+371 67089525

 

Speciālā lietojuma valodu katedras
metodiskās komisijas vadītāja, asociētā profesore
Dr. philol. Tatjana Smirnova

Kronvalda bulvāris 1–105, Rīga

+371 67089501

 

Tehniskās tulkošanas katedras vadītāja
Profesore Dr. philol., Mag. oec. Marina Platonova

Kronvalda bulvāris 1–108, Rīga

+371 67089525