E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Kāpēc studēt pie mums?

1. Lietišķās valodniecības institūtam kā RTU daļai ir lieliski tehniskie resursi un kompetence, lai mūsu “Tehniskās tulkošanas” programmu padarītu par pievilcīgu studiju programmu.

2. Mūsu programmas “Tehniskā tulkošana” studiju valoda ir angļu, padarot to unikālu un konkurētspējīgu starp citām tulkošanas programmām Latvijā.

3. Profesionālo maģistra studiju un bakalaura studiju programmā ir budžeta vietas. Notiek studentu rotācija – gada beigās maksas studenti ar augstākām atzīmēm var pretendēt uz budžeta vietām.

4. Lietišķās valodniecības institūtā strādā kompetenti mācībspēki ar zināšanām datorzinātnēs, mašīntulkošanā, kā arī dažādās humanitāro zinātņu disciplīnās, piemēram, literatūrā, mūsdienu valodās, tulkošanas teorijā, kultūrā utt.

5. Mūsu Lietišķās valodniecības institūts attīsta tādas būtiskas prasmes kā kritiskā domāšana, lēmumu pieņemšana un pētījumu rakstīšana. Mēs arī veicinām neatkarīgu domāšanu, komandas darbu un iecietību.

6. Lielisks Erasmus tīkls ļauj studentiem papildināt grādu, studējot vai izejot praksi ārzemēs.

7. Mēs arī lepojamies, ka piedalāmies Eiropas Komisijas projektā, Eiropas tulkošanas maģistra (EMT) programmā.

8.  Plašas iespējas apmeklēt vieslekcijas, kursus un seminārus klātienē un attālināti.