E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs

RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs

RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs (IVPC) īsteno starpdisciplināro RTU inženierzinātņu vēstures pētniecību ar mērķi saglabāt, popularizēt, eksponēt un krāt RTU materiālo un nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu zinātniskās darbības un izglītības nolūkiem.

RTU IVPC galvenie uzdevumi ir:

  • attīstīt pētniecības un muzeoloģijas darbību;
  • nodrošināt publikāciju, monogrāfiju un citu zinātnisko un populārzinātnisko izdevumu sagatavošanu;
  • piedalīties zinātnisko un pētniecības projektu izpildē;
  • sadarboties ar RTU struktūrvienībām, Latvijas augstskolām un zinātniskajiem institūtiem, ārvalstu augstskolām un citām ar vēstures pētniecību saistītām institūcijām;
  • nodrošināt RTU inženierzinātņu vēstures materiālu un liecību pieejamību sabiedrībai un nākamajām paaudzēm;
  • sniegt konsultācijas vēstures pētījumu jomā visām RTU struktūrvienībam un citiem interesentiem;
  • pastāvīgi papildināt RTU muzeja krājumu ar vērtīgiem eksponātiem un nodrošināt vēsturisko eksponātu uzglabāšanu;
  • dokumentēt RTU pasākumus un veidot virtuālo krājumu par RTU jaunāko laiku vēsturi;
  • digitalizēt muzeja fonda materiālus;
  • veidot patstāvīgās, mainīgās un virtuālās RTU materiālās un nemateriālās kultūrvēsturiskās ekspozīcijas.

RTU IPVC: vēsturiskais pārskats

RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs (IVPC) sāka darbu 2017. gada 1. februārī, taču inženierzinātņu vēstures izpēte un vēsturisko liecību saglabāšana sākusies daudz senāk. Jau 1896. gada Rīgas Politehniskā institūta (RPI) Statūtos bija paredzēts muzeja fondu glabātāja amats.

1967. gadā darbu sāka RPI Vēstures muzejs, ko nosacīti var uzskatīt par IVPC pirmsākumu. Tāpēc varam teikt, ka 50 gadus pēc muzeja dibināšanas RTU inženierzinātņu vēstures pētniecība iegājusi jaunā kvalitātē atbilstoši 21. gadsimtam – tiek veidota mūsdienīga vēstures ekspozīciju zāle, izdošanai sagatavots pirmais IVPC zinātnisko rakstu krājums «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture».

RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra mājaslapa

RTU IVPC kontakti:

RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra vadītāja
Dr. sc. ing. Ilze Gudro
Kronvalda bulvāris 1–230, Rīga +371 28897223
Vēstures pētniecības un zinātnisko publikāciju nodaļas vadītāja
Profesore Dr. paed. Alīda Zigmunde
Kronvalda bulvāris 1–230, Rīga +371 29869642
Muzeja un vēstures komunikācijas nodaļas vadītāja
Rūta Lapsa
Kronvalda bulvāris 1–230, Rīga +371 29773395