E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Fakultātes struktūrvienības

Fakultātē darbojas RTU Lietišķās valodniecības institūts un RTU Humanitārais institūts, kā arī RTU Tālmācības studiju centrs un RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs.

RTU Lietišķās valodniecības institūts

RTU Lietišķās valodniecības institūtā veiksmīgi īsteno bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmu «Tehniskā tulkošana», veic aktīvu zinātnisko darbību, kā arī nodrošina kvalitatīvu valsts valodas un svešvalodu kursu apmācību.

RTU Humanitārais institūts

RTU Humanitārajā institūtā veiksmīgi nodrošina RTU studiju programmās ietverto sociāli humanitāro mācību priekšmetu pasniegšanu.

RTU Tālmācības studiju centrs

Par tālmācību sauc apmācības veidu, kurā nav nepārtraukta un tieša kontakta starp studējošo un mācībspēku. Tā domāta galvenokārt pieaugušiem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešamība un vēlme ziedot laiku un enerģiju sevis pilnveidošanai un jaunu prasmju apgūšanai.

RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs

RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs īsteno starpdisciplināro inženierzinātņu vēstures pētniecību ar mērķi saglabāt, popularizēt, eksponēt un krāt RTU materiālo un nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu zinātniskās darbības un izglītības nolūkiem.