E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Fakultātes dome

Fakultātes augstākā lēmējinstitūcija ir fakultātes dome. Fakultātes domes sastāvā ir fakultātes visu struktūrvienību vadītāji, studējošo pārstāvji, kā arī fakultātes akadēmiskā personāla pārstāvji ar doktora grādu. Studējošie fakultātes domes sastāvā ir ne mazāk kā 20 procenti.

Fakultātes domes priekšsēdētāja
Prof. Dr. philol., Mag. oec. Marina Platonova

Kronvalda bulvāris 1–108, Rīga +371 67089525 

Fakultātes domes sekretārs
Dr. sc. ing. Aleksandrs Gorbunovs

Kronvalda bulvāris 1–112, Rīga +371 67089216

ETHZF struktūrvienību kontakti