E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Dekanāts

Dekāne

Profesore Dr. philol. Marina PLATONOVA
+371 67089135

Apmeklētājus pieņem:
otrdienās no plkst. 16 līdz 18 un piektdienās no plkst. 10 līdz 12 Kronvalda  bulvārī 1–100. telpā (dekanātā).

Dekāne ir fakultātes vadītāja un galvenā ETHZF administratīvās varas pārstāve, kuru ievēlē fakultātes dome.

 

Marina Platonova: «Centīšos ne tikai sasniegt fakultātes stratēģiskos mērķus, bet arī saglabāt un stiprināt mūsu vērtības, radot motivējošu darba vidi un veidojot labu mikroklimatu kolektīvā. Ceru attīstīt arī pašreizējos darbības virzienus, stiprināt saikni starp fakultātes struktūrvienībām, pilnveidot studiju un zinātnisko darbību, kā arī atrast jaunas sadarbības iespējas.»