E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Tehniskā tulkošana: studiju programmu perspektīvais vērtējums

Tehniskā tulkošana: studiju programmu perspektīvais vērtējums

Latvijās un ārzemju augstskolās apgūstamo profesiju saraksts ir visai iespaidīgs. Profesijas izvēli ietekmē dažādi faktori. Domājot par profesijas izvēli, Tu noteikti esi lasījis dažādas grāmatas, skatījies filmas un pārraides, meklējis informāciju internetā. Vai Tu esi padomājis par to, ka šo informāciju kāds ir ne tikai sagatavojis un uzrakstijis, bet arī iztulkojis un rediģējis?

Mūsdienās, kad starptautisko sakaru nozīme arvien pieaug un ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu daudzās dzīves jomās, tulka/tulkotāja profesijai ir īpaša vērtība. Tulka/tulkotāja pakalpojumi ir nepieciešami biznesa sarunu un pārrunu laikā, piedaloties konferencēs un semināros, publicējot grāmatas un rokasgrāmatas, sastādot lietošanas instrukcijas, tulkojot filmas un citas televīzijas pārraides.

Ja gribi saprast, kā notiek teksta pārveidošana citā valodā, kā tas tiek uztverts un kā tiek realizēta tā apstrāde, nodošana un tālāka izmantošana, nāc un studē pie mums! Padziļinātas svešvalodu zināšanas dos Tev priekšrocības, strādājot ikvienā jomā!

Tulki un tulkotāji darba tirgū

Par bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmu «Tehniskā tulkošana» lietderību liecina pieprasījums pēc šī profila speciālistiem Latvijas tirgū – tulkošanas birojos, uzņēmumos (sevišķi kopuzņēmumos), ārvalstu projektos Latvijā, valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī visur citur, kur nav iespējams iztikt bez zināšanām svešvalodā, inženierzinātņu pamatzināšanām, radošas pieejas darbam, prezentācijas prasmēm un tulkošanas iemaņām.

Izstrādāto programmu ietvaros padziļināti tiek apgūts viss augstāk minētais. Pateicoties bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmām, notiek svešvalodas profesionalizācija (profesionālā apmācība), prasmju un iemaņu sintēze un integrācija atbilstoši Eiropas Savienības un darba tirgus prasībām. ETHZF absolventi var strādāt dažādās ES institūcijās Briselē, Strasbūrā un citur, valsts un pašvaldību iestādēs, vēstniecībās, laikrakstu un žurnālu redakcijās, grāmatu izdevniecībās, kā arī privātajā sektorā – uzņēmumos, kam ir sadarbība ar ārvalstu partneriem. Fakultātes absolventiem ir iespēja savu profesionālo karjeru saistīt arī ar darbu izglītības nozarē, piemēram, strādāt mācību iestādē, kur ievieš un praktizē dažādas e-studiju programmas un kursus.

Tādas fakultātes, kur studentiem piedāvā gan e-studiju, gan tehniskās tulkošanas studiju programmas, gan tālmācības studijas un veic starpdisciplinārus pētījumus, ir retums. Pašlaik ETHZF ir vienīgā šāda veida fakultāte Baltijā un mēs ar savu līdzšinējo darbību esam pierādījuši, ka visi kopā varam radīt ko nebijušu, inovatīvu un pastāvēt spējīgu.

Ieskatieties studiju bukletā:

Bakalaura līmeņa studijas

Maģistra līmeņa studijas

Plašāku informāciju par studiju programmām lasiet šeit.