E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Svešvalodu apguve: inovācijas un ekselence

Svešvalodu apguve: inovācijas un ekselence

ETHZF mācību programmas ir paredzētas studentu profesionālajai attīstībai, ietverot tādas mācību metodes, kas sekmē spējas efektīvi strādāt un izkopt savas kompetences. Neskaitot angļu valodu, kam mācību gaitā tiek vērsta īpaša uzmanība, studentiem ir iespēja apgūt arī citas valodas, t. sk. vācu, franču, spāņu u. c.

Svešvalodu apmācība tiek plānota atbilstoši noteiktam studiju līmenim.

Profesionālā bakalaura studiju programmā svešvaloda ir obligāts studiju priekšmets un tiek apgūts 2 vai 3 semestrus. Bakalaura svešvalodu kursu mērķi ir detalizēti definēti visām četrām valodas prasmēm: lasīšanai un darbam ar nozaru tekstiem, komunikatīvajai kompetencei par zinātniski populāru, sociālu un profesionālu tematiku, kā arī rakstveida un klausīšanās prasmju un iemaņu pilnveidei.

Maģistrantiem svešvaloda ir ierobežotās vai brīvās izvēles priekšmets. Nodarbībās studenti var apgūt jaunu terminoloģiju un iemācīties to lietot profesionālajā saziņā, kā arī padziļināt savas zināšanas gramatikā, sintaksē, leksikā un sarunvalodā. Maģistranti svešvalodu apgūst 2 semestrus.

ETHZF nodrošina svešvalodu apguvi arī RTU doktora studiju programmās. Tā vairāk vērsta uz doktorantu zinātniskās darbības atbalstu un ļauj labāk sagatavoties dalībai starptautiskās zinātniskās konferencēs, pētījumu prezentācijai un publikāciju sagatavošanai, kā arī praksei ārzemju uzņēmumos.

Lasīt tālāk