E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Kontakti

Kā mūs atrast:

Kronvalda bulvāris 1, Rīga
+371 67089501

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Lietišķās valodniecības institūta direktore
Profesore Dr. philol. Larisa Iļinska
Kronvalda bulvāris 1–108, Rīga +371 67089501
Speciālā lietojuma valodu katedras vadītāja
Profesore Dr. philol. Larisa Iļinska
Kronvalda bulvāris 1–109, Rīga +371 67089501
Tehniskās tulkošanas programmas koordinatore
Mg. philol. Oksana Ivanova
Kronvalda bulvāris 1–108, Rīga +371 67089525
Tehniskās tulkošanas programmas koordinatore
Mg. philol. Zane Seņko
Kronvalda bulvāris 1–108, Rīga +371 67089525
Speciālā lietojuma valodu katedras
metodiskās komisijas vadītāja, docents
Mg. philol. Tatjana Smirnova
Kronvalda bulvāris 1–105, Rīga +371 67089501
Tehniskās tulkošanas katedras vadītāja
Profesore Dr. philol., Mag. oec. Marina Platonova
Kronvalda bulvāris 1–108, Rīga +371 67089525
Humanitārā institūta direktora p.i.
Asoc. prof. Dr. sc. ing. Gunārs Ozolzīle
Kronvalda bulvāris 1–225, Rīga +371 67089154
Sociālo zinātņu katedras vadītājs
Asoc. prof. Dr. sc. soc. Gunārs Ozolzīle
Kronvalda bulvāris 1–225/3, Rīga +371 67089154
Inženierpedagoģijas un psiholoģijas katedras vadītāja p. i.
Asoc. prof. Dr. psych. Airisa Šteinberga
Kronvalda bulvāris 1–225/1, Rīga +371 67089152
Tālmācības studiju centra direktors
Asoc. prof. Dr. phys. Atis Kapenieks
Kronvalda bulvāris 1–112, Rīga +371 67089216
RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra vadītāja
Dr. sc. ing. Ilze Gudro
Kronvalda bulvāris 1–230, Rīga +371 28897223
Vēstures pētniecības un zinātnisko publikāciju nodaļas vadītāja
Profesore Dr. paed. Alīda Zigmunde
Kronvalda bulvāris 1–230, Rīga +371 29869642
Muzeja un vēstures komunikācijas nodaļas vadītāja
Rūta Lapsa
Kronvalda bulvāris 1–230, Rīga +371 29773395

Studentu pašpārvaldes vadītājs:
Niks Stāvausis

Kronvalda bulvāris 1–101, Rīga +371 26146607

Gribi uzzināt?

_