E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Meklēt

RTU Tālmācības studiju centrs

https://www.rtu.lv/lv/ethzf/par-mums-ethzf/ethzf-struktura/rtu-talmacibas-studiju-centrs
12. aprīlis, 2017 - Satura lapa

Par tālmācību sauc apmācības veidu, kurā nav nepārtraukta un tieša kontakta starp studējošo un mācībspēku. Tā domāta galvenokārt pieaugušiem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešamība un vēlme ziedot laiku un enerģiju sevis pilnveidošanai un jaunu prasmju a...

RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs

https://www.rtu.lv/lv/ethzf/par-mums-ethzf/ethzf-struktura/ipvc
8. jūnijs, 2017 - Satura lapa

RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs īsteno starpdisciplināro inženierzinātņu vēstures pētniecību ar mērķi saglabāt, popularizēt, eksponēt un krāt RTU materiālo un nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu zinātniskās darbības un izglītības n...

RTU Humanitārais institūts

https://www.rtu.lv/lv/ethzf/par-mums-ethzf/ethzf-struktura/humanitarais-instituts
12. aprīlis, 2017 - Satura lapa

RTU Humanitārajā institūtā veiksmīgi nodrošina RTU studiju programmās ietverto sociāli humanitāro mācību priekšmetu pasniegšanu....

RTU Lietišķās valodniecības institūts

https://www.rtu.lv/lv/ethzf/par-mums-ethzf/ethzf-struktura/rtu-lietiskas-valodniecibas-instituts
7. jūnijs, 2017 - Satura lapa

RTU Lietišķās valodniecības institūtā veiksmīgi īsteno bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmu «Tehniskā tulkošana», veic aktīvu zinātnisko darbību, kā arī nodrošina kvalitatīvu valsts valodas un svešvalodu kursu apmācību....

Fakultātes struktūrvienības

https://www.rtu.lv/lv/ethzf/par-mums-ethzf/ethzf-struktura
8. jūnijs, 2017 - Satura lapa

Fakultātē darbojas RTU Lietišķās valodniecības institūts un RTU Humanitārais institūts, kā arī RTU Tālmācības studiju centrs un RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs....

Vēsture

https://www.rtu.lv/lv/ethzf/par-mums-ethzf/vesture-3
10. aprīlis, 2017 - Satura lapa

Svešvalodu katedru nodibināja 1958. gadā. Gadu gaitā Svešvalodu katedra mainīja gan nosaukumu, gan vadību un struktūru....

Starptautiskā sadarbība

https://www.rtu.lv/lv/ethzf/par-mums-ethzf/starptautiska-sadarbiba
11. aprīlis, 2017 - Satura lapa

Internacionalizācija ir viena no svarīgākajām RTU prioritātēm, kas akcentēta arī tās Stratēģijā un attīstības programmā 2014.–2020. gadam.  ...

Kontakti

https://www.rtu.lv/lv/ethzf/kontakti-etzhf
7. aprīlis, 2017 - Satura lapa

Kā mūs atrast: Kronvalda bulvāris 1, Rīga +371 67089501 Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts Lietišķās valodniecības institūta direktore Profesore Dr. philol. Larisa Iļinska Kronvalda bulv...

Kontakti

https://www.rtu.lv/lv/ethzf/par-mums-ethzf/kontakti-7
20. jūnijs, 2017 - Satura lapa

Noderīgi kontakti...

Akadēmiskais personāls

https://www.rtu.lv/lv/ethzf/par-mums-ethzf/akademiskais-personals
12. aprīlis, 2017 - Satura lapa

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes mācībspēki piedalās konferencēs, semināros un citos ar kvalifikācijas celšanu saistītos pasākumos, kā arī turpina izglītību doktorantūrā. Mācībspēki tiek pieņemti darbā konkursa kārtībā, ko regla...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 34 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_