Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Pētniecības virzieni

Pētniecības virzieni

Telekomunikāciju institūta zinātniskās pētniecības intereses:

 • Optisko pārraides sistēmu matemātiska modelēšana, projektēšana un ieviešana;
 • Optisko pārraides sistēmu spektrālās efektivitātes un minimālā starpkanālu intervāla pētījumi;
 • Nelineārie optiskie efekti optiskajās pārraides sistēmās un nelineārais laušanas koeficients optiskajās šķiedrās;
 • Optiskās pārraides sistēmas piekļuves tīklos: FTTx, WDM-PON, WDM-Direct;
 • Pasīvās optiskās komponentes filtrēšanai (Plāno kārtiņu filtri, šķiedras Brega režģi, viļņvadu masīva režģi un citi), optiskie multipleksori un demultipleksori;
 • Difraktīvie hologrāfiskie polarizācijas demultipleksori organiskos materiālos un Brega refleksijas režģi planāros amorfos halkogenīdos un masīvos organiskos fotorezistos;
 • Pilnīgi optiska viļņa garuma pārveidošana un laika apgabala blīvēšana;
 • Uz inteliģenci balstīti sakaru tīkli;
 • Jaunas paaudzes augsta ātruma tīkla trafika modeļi ar lēmuma pieņemšanu trafika vadības plāksnē;
 • Skaru tīklu analīze: trafika inženierija, drošība.

Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūta zinātniski pētnieciskā darba virzieni:

 • reālā laika signālapstrāde un ortogonālās transformācijas,
 • signālapstrādes algoritmu realizācija FPGA,
 • elektronikas induktoru un ferītu radiofrekvenču zudumu problēmu pētījumi,
 • elektromagnētiskie viļņi un antenas,
 • sprieguma impulsveida pārveidotāju elektromagnētiskā saderības un nelineārā dinamika,
 • daudznesēju sistēmas un modulācijas (OFDM, CDMA ),
 • 3D displeji,
 • video pārraide ad-hoc tīklos.