Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Zinātne

Straujais datu apjoma pieaugums un nepieciešamība pēc piekļuves informācijai ir noteikuši pēdējo desmitgadu aktuālāko uzdevumu gan tehnoloģiju izstrādātājiem, gan ražotājiem, gan pakalpojumu sniedzējiem. Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) sistēmas integrē viedās elektronikas, lietotājam draudzīga programmnodrošinājuma un energoefektīvu telekomunikāciju sistēmu risinājumus, kas nākotnē spēs nodrošināt iedzīvotājiem un uzņēmumiem jaunus un inovatīvus pakalpojumus. ETF pētnieki savu pētījumu ietvaros aktīvi attīsta mobilos sensoru tīklus, nākamās paaudzes šķiedru optikas un mikroviļņu sakaru sistēmas, bezvadu sensoru tīklu autonomas darbības nodrošināšanas iespējas, kā arī uzlabo globālās satelītu navigācijas sistēmu precizitāti. Petījumos iegūtās zināšanas efektīvi tiek integrētas mācību procesā.