Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Transporta elektronika un telemātika: maģistra profesionālās studijas

Transporta elektronika un telemātika: maģistra profesionālās studijas

Iegūstamais grāds profesionālais maģistra grāds transporta elektronikā un telemātikā, profesionālā kvalifikācija – elektronikas inženiera kvalifikācija.

Studiju programma ir speciāli izstrādāta, lai apvienotu vairākus zinātnes virzienus: elektroniku, kriptogrāfiju, telekomunikācijas un datorzinātni. Tas nodrošina plaša profila speciālistu sagatavošanu, kuri spēj risināt daudzfunkcionālus uzdevumus un izstrādāt jaunas elektroniskās ierīces transporta telemātikas sistēmām. Programma iekļauj sevī teorētiskās lekcijas, studiju projektus, eksperimentus laboratorijās un praksi, kas nodrošina studējošiem darba pieredzi. Programmā, pēc studējošā izvēles, paredzēta iespēja specializēties vienā no virzieniem: transporta radio elektroniskās sistēmas, transporta telekomunikācijas, transporta datorsistēmas un tīkli, dzelzceļa transporta komunikācijas un informācijas sistēmas. Programmā paredzēta prakse uzņēmumos.

Studiju ilgums pilna laika studijām - 2,5 gadi.

Programma ir ieteicama tiem, kuri vēlas specializēties elektronikas, telekomunikāciju un datortehnoloģiju pielietojumos tieši transporta jomā:

  • Projektēt un izstrādāt dažādas transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas;
  • Darboties dažādu transporta datorvadības, informācijas un elektronisko sistēmu saskarē;
  • Izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību vai izpildītu kvalificētas profesionālas funkcijas darbā;
  • Patstāvīgi virzīt savu transporta telemātikas specializācijas pilnveidi, uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi, veikt uzņēmējdarbību, inovācijas;
  • Veikt pētījumus transporta datorvadības, informācijas un elektronisko sistēmu nozarē.