Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Transporta elektronika un telemātika: bakalaura studijas

Transporta elektronika un telemātika: bakalaura studijas

Iegūstamais grāds bakalaura profesionālais grāds transporta elektronikā un telemātikā, profesionālā kvalifikācija – elektronikas inženieris.

Programma ietver priekšmetus, kas nodrošina elektronikas un telekomunikāciju jomas apguvei nepieciešamo fundamentālo zinātņu – matemātikas, fizikas, ķīmijas – zināšanu un sapratni, datormācības un programmēšanas dažādu pielietojumu apguvi, elektronikas un telekomunikāciju fundamentālo pamatu priekšmetu – ķēžu teorija, signālu teorija, elektronu ierīces – izpratni un pielietošanu; analogo un ciparu elektronisko ierīču izstrādes un programmēšanas prasmju apguvi. Studentiem ir iespēja izvēlēties vienu no četriem virzieniem: dzelzceļa transporta sakaru un informācijas sistēmas; transporta telekomunikācijas; transporta datorsistēmas un tīkli; transporta radio elektroniskās sistēmas. Studējošie veic projektēšanu, izpildot un noformējot studiju projektus saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām. Studējošajiem tiek organizēta prakse Latvijas transporta un telekomunikāciju uzņēmumos. Programmā iekļauti arī humanitārie un brīvās izvēles priekšmeti. Programmu noslēdz bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana.

Studiju ilgums pilna laika studijām - 4 gadi.