Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

10 iemesli studēt ETF

 

1. Elektronikas un telekomunikāciju nozare attīstās un pastāvīgi aug. Telekomunikāciju tehnoloģijas ir neaizstājama sastāvdaļa mūsu ikdienas dzīvē un strādājošajiem pasaulē. Elektronika ir nepieciešama visur, no mājsaimniecības līdz rūpniecībai un zinātnes pētījumiem. Telemātika ir nozare, kas apvieno informācijas tehnoloģijas, elektroniku un telekomunikācijas, lai izveidotu sistēmas, kas ļauj efektīvāk un drošāk pārvaldīt un kontrolēt transportu un citus uzņēmējdarbības procesus.


2. Iespēja strādāt Latvijā vai ārzemēs. Šīs nozares izglītība un prasmes ir pieprasītas ne tikai uzņēmējdarbības vidē, bet arī valsts un starptautiskajā līmenī, tādējādi nodrošinot plašu karjeras iespēju klāstu. Šajā nozarē sekmīgi darbojas gan Latvijā, gan pasaulē zināmi uzņēmumi: Mikrotik, SAF Tehnika, HansaMatrix, Tele2, LMT, Bite Latvija, 1NCE, Webbing, TET, Game Changer Audio, Latvijas Gaisa Satiksme, Ubiquiti, Lafivents u. c.


3. Te ir darbs! Elektronikas un telekomunikāciju inženieriem ir vērtīgas prasmes dažādās nozarēs. Inženieri ar šādu izglītību un prasmēm var strādāt medicīnā, informācijas tehnoloģijās, zinātnē, loģistikā, transporta, aviācijas, robotikas, industriālās automatizācijas, izklaides un citās nozarēs.


4. Vari labi pelnīt. Nav noslēpums, ka elektronikas un telekomunikāciju nozares darbinieku vidējās algas ievērojami pārsniedz vidējo algu līmeni valstī.


5. Jūs iegūstat daudzveidīgas zināšanas un prasmes. Viss sākas ar matemātiku, fiziku un laboratorijas darbiem. Tiek mācīts analizēt un apkopot datus, izstrādāt programmatūru un aparatūru, kā arī novērtēt un uzraudzīt sistēmu veiktspēju un drošību. Pirmais solis zināšanu apguvē ir prast uzdevumus izpildīt un prezentēt citiem. Otrais – spēt patstāvīgi apzināties kādu problēmu un to apgūt. Trešais solis –  dod brīvību savām zināšanām, liekot klāt savu iztēli un radošumu, un atrodi problēmas risinājumu. Šīs prasmes ir vērtīgas telekomunikāciju, elektronikas, informācijas tehnoloģiju, transporta, loģistikas, automatizācijas, aviācijas jomās.


6. Šī ir nozare, kas nepārtraukti attīstās. Notiek strauja privāto elektronikas un telekomunikāciju uzņēmumu veidošanās, ražošanas atdzimšana, kabeļtelevīzijas un datortīklu attīstība, komercradio un televīzijas raidstaciju nostiprināšanās. Tas rada paaugstinātu pieprasījumu pēc elektronikas speciālistiem. Prognozes rāda, ka pieprasījums turpinās strauji augt.


7. Ātras inovācijas. Elektronika un telekomunikācijas ir ļoti pateicīga joma jauniem izgudrojumiem. Elektronikas un telekomunikāciju inženieris var kļūt par pionieri dažādu jaunu tehnoloģiju izstrādē, kas var radīt lielu ietekmi uz pasaules attīstību. Inženieri spēj izstrādāt un uzraudzīt jaunu tehnoloģiju, kas var palīdzēt uzlabot esošās komunikācijas sistēmas un izveidot jaunas, inovatīvus risinājumus. Daudzi no šiem inovatīvajiem risinājumiem var uzlabot mūsu dzīves kvalitāti, kā arī radīt jaunas uzņēmējdarbības iespējas. Jaunās tehnoloģijas, piemēram, mākslīgais intelekts, IoT (lietu internets), 5G tīkli, autonomas transporta sistēmas, viedie māju un pilsētu risinājumi, rada vēl vairāk iespēju inženieriem. Mūsu dzīve nav iedomājama bez jaunu produktu un pakalpojumu attīstības mobilajos sakaros, televīzijā, mājokļu automatizācijā un citur. Arī aviācijas, dzelzceļa un automobiļu transports nav iedomājams bez elektroniskām, datorizētām vadības sistēmām, kuru darbību nodrošina modernas optisko šķiedru kanālu, ātrdarbīgas datu apstrādes un satelītu navigācijas un telekomunikāciju sistēmas. Fakultātes piedāvātajā Inovāciju menedžmenta kursā tiek trenēta jaunu ideju ģenerēšana un izvērtēšana.


8. Visu vari darīt pats. Studiju programmas sniedz praktiskas iemaņas. Nav vajadzīga zināšanu «iekalšana», tās ir jālieto, praksē izzinot un izprotot dziļāk.  Pasniedzēji allaž atrod laiku individuālai pieejai, lai izkoptu un palīdzētu rast interesi katram studentam savās stiprajās jomās, piemēram, šķiedru optika, programmēšana, projektēšana, akustika, prototipēšana, sensoru tīkli u. c.


9. Vari kļūt slavens. Izvēloties elektronikas vai telekomunikāciju inženiera profesiju, ir iespējams izstrādāt pilnīgi jaunus tehniskos risinājumus, sistēmas, konstrukcijas vai iekārtas, materiālus un ierīces. Pirmās lidmašīnas, automašīnas, datorpeles, antenas, pirmā lāzera, radio, optiskā kabeļa, globālā tīmekļa izgudrotāji visi ir kļuvuši slaveni.


10. Darboties elektronikas un telekomunikāciju jomā ir ļoti interesanti. Šajās jomās visu laiku ir jāmācās un jāapgūst jaunas lietas. Visam pamatā ir iegūtās pamatzināšanas matemātikā, fizikā, materiālzinātnē, programmēšanā un nozares pamatpriekšmetos (ķēdes, signāli, elektrodinamika, analogā un ciparu elektronika, šķiedru optika, mobilie sakaru u. c.).  Pēc studiju beigšanas ir jāturpina izglītoties pašam, uzkrāt jaunas zināšanas un tās pielietot, attīstīties kādā no nozares virzieniem vai to mainīt, jo tikai tā var veiksmīgi turpināt savu iesākto karjeru un kļūt par izcilu nozares speciālistu. Studējot elektroniku un telekomunikācijas, jūs varat iegūt vērtīgas prasmes un izglītību, kas var nodrošināt Jums veiksmīgu karjeru dažādās nozarēs, kā arī palīdzēt attīstīt inovatīvas tehnoloģijas, kas var dot labumu pasaules sabiedrībai.