Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Studijas

Nodarbību saraksts

Nodarbību saraksts skatāms nodarbibas.rtu.lv.

Studentu aktivitātes

Studentu servisa centrs

Studentu servisa centrs ir izveidots ar mērķi nodrošināt centralizētu pakalpojumu sniegšanu, konsultēšanu un informēšanu par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar studijām un universitātē sniegtajām iespējām RTU studentiem, darbiniekiem un citiem interesentiem.

Erasmus+ un cita mobilitāte

Sekmējot RTU starptautiskās sadarbības tīkla paplašināšanos, rūpējoties par universitātes atpazīstamību un nodrošinot studentus un mācībspēkus ar tik ļoti nepieciešamo pieredzes apmaiņu, starptautiskā mobilitāte ir neatņemama mūsdienīgas un inovatīvas universitātes sastāvdaļa.