Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

RTU iesaistās Eiropas Tehnoloģijas universitātes veidošanā

13. jūlijs, 2020
.
.

Vienotas un stipras Eiropas Savienības (ES) universitātes, vienoti diplomi, nosacījumi un prasības augstākās izglītības iegūšanai – tik ambiciozi ir ES mērķi, kuru īstenošanā ir iesaistījusies Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), līdz ar citām septiņām augstskolām no dažādām Eiropas valstīm ar Eiropas Komisijas (EK) atbalstu izstrādājot savu piedāvājumu vienotas Eiropas Tehnoloģijas universitātes (ETU) veidošanai.

Spēkus ETU modeļa izstrādāšanai apvienos RTU, Truā Tehnoloģiju universitāte no Francijas, Dublinas Tehnoloģiskā universitāte no Īrijas, Sofijas Tehniskā universitāte no Bulgārijas, Kipras Tehnoloģiju universitāte, Darmštates Lietišķo zinātņu universitāte no Vācijas, Kluža-Napokas Tehniskā universitāte no Rumānijas un Kartahenas Politehniskā universitāte no Spānijas. Projekta īstenošanai atvēlēti 6,25 miljoni eiro.

Iniciatīvas iecere ir trīs gadu laikā izstrādāt un piedāvāt tehniskās un tehnoloģiju nišas vienotas un saliedētas Eiropas universitātes modeli jeb konfederāciju, kura būtu ievērojami konkurētspējīgāka starptautiskā līmenī nekā katra no augstskolām atsevišķi. «Šī iecere ir ļoti liels, taču izšķiroši svarīgs izaicinājums, jo ES augstskolām jākļūst starptautiski konkurētspējīgākām. Jautājuma aktualitāte īpaši saasinājusies līdz ar Lielbritānijas aiziešanu no ES, kas vienlaikus nozīmē arī to, ka pasaules spēcīgāko universitāšu piecdesmitnieku ir pametusi lielākā daļa ES universitāšu. Iecerētās pārmaiņas ir fundamentālas, tās nozīmē ļoti ciešu augstskolu integrāciju, atsakoties no līdzšinējās autonomijas un mainot augstskolu darbības principus,» uzsver iniciatīvas koordinators, RTU Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departamenta Starptautiskās projektu nodaļas vadītājs Kārlis Valtiņš.

Veidojot ETU, studiju un pētniecības procesā tiks izmantotas labākās iespējas, ko piedāvā katra no universitātēm. Paredzēts, ka pieredzi studijās partneruniversitātēs būs jāgūst vismaz 50% no RTU studentiem. Tāpat augstskolas cieši koordinēs savu darbību dažādos jautājumos, piemēram, vienoti darbosies ārzemju studentu rekrutēšanā.

Eiropas universitāšu veidošanu būtiski atvieglo dažādas ilgu gadu laikā veidotas iestrādes. Piemēram, veicinot savstarpējo sadarbību, tiek īstenota studentu un personāla apmaiņas programma Erasmus+, padarot savstarpēji salīdzināmu Eiropas augstskolās iegūtu izglītību, tiek īstenots Boloņas process. Paredzēts, ka šī gada septembrī tiks uzsākta vienota studentiem domāto pakalpojumu izstrāde un ieviešana konfederācijas partneru universitātēs.  

Kopumā paredzēts izveidot 41 Eiropas universitāti jeb universitāšu aliansi, to veidošanā iesaistot 280 ES dalībvalstu un citu valstu augstākās izglītības iestādes. Šo procesu EK atbalsta, piešķirot 287 miljonu eiro finansējumu. Atbilstoši pilotprojekta iecerēm vienotā Eiropas augstākās izglītības telpa tiks izveidota līdz 2025. gadam.

Plašāka informācija

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

13. jūlijs, 2020 plkst. 17:58

Līdzīgi raksti

Jaunumi

_