Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Struktūrvienības

Dekāns

Profesors Dr. sc. ing. Vjačeslavs Bobrovs
+371 27896246

Lietvede Baiba Balode
Āzenes iela 12–208, Rīga
+371 67089245

Apmeklētājus pieņem pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 9–17, piektdienās plkst. 9–16.

Dekāna vietnieks Mg. oec. Edgars Kažoks
Āzenes iela 12–326, Rīga
+371 67089292

Prodekāns zinātnes jomā profesors Sandis Spolītis
Āzenes iela 12 –305 Rīga

Apmeklētājus pieņem piektdienās plkst. 10–12.

Prodekāns studiju jomā doc. Lilita Ģēģere
Āzenes iela 12–322, Rīga
+371 67089204

Apmeklētājus pieņem piektdienās plkst. 10–12.

 

Telekomunikāciju institūts

Direktors profesors Dr. sc. ing. Vjačeslavs Bobrovs
Āzenes iela 12, Rīga, LV-1048, Latvija
+371 67089293

Pārraides sistēmu katedra

Pārraides sistēmu katedras galvenie pētniecības virzieni ir šķiedru optikas pārraides sistēmas, nelineārā optika un hologrāfija informācijas apstrādē un pārraidē, sakaru virzošās sistēmas.

Vadītājs profesors Dr. sc. ing. Vjačeslavs Bobrovs
Āzenes iela 12–229, Rīga, LV-1048, Latvija

Pieņemšanas laiks ordienās 16–18, piektdienās 10–12.

Telekomunikāciju tīklu katedra

Telekomunikāciju tīklu katedras pētnieciskā darbība ir saistīta ar telekomunikāciju un datoru tīkliem, mobilām un mikroviļņu telekomunikāciju sistēmām, kodēšanu un kriptēšanu, drošību un datoru aizsardzību, signalizācijām un protokoliem.

Vadītājs profesors Dr. sc. ing. Jurģis Poriņš
Āzenes iela 12–209, Rīga, LV-1048, Latvija

Pieņemšanas laiks ordienās 16–18, piektdienās 10–12.

Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedra

Vadītājs Dr. sc. ing. Aleksandrs Ipatovs
Āzenes iela 12–318, Rīga, LV-1048, Latvija

Pieņemšanas laiks ordienās 16–18, piektdienās 10–12.


Radioelektronikas institūts

Direktors asociētais profesors Dr. sc. ing. Dmitrijs Pikuļins
Āzenes iela 12–221, Rīga, LV-1048, Latvija
+371 67089087

Pieņemšanas laiks piektdienās 10–12.

Elektronikas pamatu katedra

Vadītājs asociētais profesors Dr. sc. ing. Artūrs Āboltiņš
Āzenes iela 12–226, Rīga, LV-1048, Latvija

Pieņemšanas laiks ordienās 16–18, piektdienās 10–12.

Radioiekārtu katedra

Vadītāja asociētā profesore Dr. sc. ing. Anna Litviņenko
Āzenes iela 12–225, Rīga, LV-1048, Latvija

Pieņemšanas laiks ordienās 16–18, piektdienās 10–12.

Elektroniskās aparatūras katedra

Vadītājs asociētais profesors Dr. sc. ing. Dmitrijs Pikuļins
Āzenes iela 12–221, Rīga, LV-1048, Latvija

Pieņemšanas laiks piektdienās 10–12.