Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Kontakti

Dekāns

Profesors Dr. sc. ing. Jurģis Poriņš
+371 67089280

Āzenes iela 12–209, Rīga
Apmeklētājus pieņem otrdienās plkst. 16–18, piektdienās plkst. 10–12

 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Lietvede
Baiba Balode

Āzenes iela 12–208, Rīga
Apmeklētājus pieņem:
pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 9–17,
piektdienās plkst. 9–16

+371 67089245
Dekāna vietnieks
Mg. oec. Edgars Kažoks
Āzenes iela 12–326, Rīga
Apmeklētājus pieņem:
otrdienās plkst. 16–18,
piektdienās plkst. 10–12
+371 67089292

Prodekāns zinātnes jomā
Profesors Dr. sc. ing. Vjačeslavs Bobrovs

 

Āzenes iela 12 –234, Rīga
Apmeklētājus pieņem:
otrdienās plkst. 16–18,
piektdienās plkst. 10–12
+371 27896246

Prodekāns studiju jomā
Kaspars Mitulis

Āzenes iela 12 - 210, Rīga
Apmeklētājus pieņem:
otrdienās plkst. 16–18
piektdienās plkst. 10–12

+371 67089144

Telekomunikāciju institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Vjačeslavs Bobrovs

Āzenes iela 12 –323, Rīga
Apmeklētājus pieņem:
piektdienās plkst. 10–12
+371 67089293

Radioelektronikas institūta direktors
Asoc. profesors Dr.sc.ing. Dmitrijs Pikuļins

Āzenes iela 12–221, Rīga
Apmeklētājus pieņem:
piektdienās plkst. 10-12
+371 67089087

Studentu pašpārvaldes vadītājs
Valters Šnē

Āzenes iela 12–123, Rīga
Apmeklētājus pieņem:
pirmdienās plkst.12-14
otrdienās plkst. 12–14,

+371 20272109

Uzdod jautājumu!