Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Meklēt

Vides zinātne

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/CEBX?department=02800
29. maijs, 2018 - Studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma «Vides zinātne» ir vērsta uz vides aizsardzības speciālistu ar plašām zināšanām inženiertehniskos jautājumos sagatavošanu darbam dažādu nozaru uzņēmumos un valsts pārvaldes institūcijās. Uzņēmumos, ministrijās u...

Vides zinātne

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/VEBX?department=02700
27. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Studiju programma izglīto vides speciālistus ar sistēmisku tehnisko domāšanu. Tu varēsi risināt ar vides tehnoloģijām, piemēram, emisiju samazināšanu, bioresursu un atkritumu ilgtspējīgu izmantošanu, ēku energoefektivitāti saistītus jautājumus, pieda...

Vides zinātne

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/REBX?department=11000
31. maijs, 2018 - Studiju programma

Studiju programma izglīto vides speciālistus ar sistēmisku tehnisko domāšanu. Tu varēsi risināt ar vides tehnoloģijām, piemēram, emisiju samazināšanu, bioresursu un atkritumu ilgtspējīgu izmantošanu, ēku energoefektivitāti saistītus jautājumus, pieda...

Vides zinātne

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/REMX?department=11500&type=A
31. maijs, 2018 - Studiju programma

Programma sagatavo vides aizsardzības speciālistus ar padziļinātām zināšanām inženiertehniskos jautājumos darbam dažādu nozaru uzņēmumos, zinātniskajās un valsts pārvaldes institūcijās. Tā ir labi apvienojama ar iepriekšējo citu nozaru inženiertehnis...

Zinātne

https://www.rtu.lv/lv/etf/zinatne-etf
22. marts, 2017 - Satura lapa

Straujais datu apjoma pieaugums un nepieciešamība pēc piekļuves informācijai ir noteikuši pēdējo desmitgadu aktuālāko uzdevumu gan tehnoloģiju izstrādātājiem, gan ražotājiem, gan pakalpojumu sniedzējiem. Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju ...

Digitālās humanitārās zinātnes

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RHMD?department=23000&type=A
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Digitālās humanitārās zinātnes ir jauna un strauji augoša starpdisciplinārā pētniecības nozare. Galvenie aplūkojamie temati ir ar humanitārajām zinātnēm un kultūras studijām saistīta datu digitalizācija, reprezentācija un arhivēšana, apstrāde, vizual...

Medicīnas inženierija un fizika

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RMCF?department=25200
17. februāris - Studiju programma

Apgūstot šo studiju programmu, Tu kļūsi par medicīnas fizikas un medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieri, kurš pārzina, veido un izmanto jaunākās medicīnas tehnoloģijas, kas balstās uz jaunākajiem sasniegumiem nanotehnoloģijā un fizikā. Bakalaura st...

Ražošanas inženierzinības un vadība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RMMZ?department=02064&type=A
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Inženierprofilu universitāšu apvienībā zinātnē un tehnoloģijā BALTECH darbojas universitātes, kas ir ieinteresētas stabilā Baltijas jūras reģiona augstskolu sadarbībā inženierzinātnēs, tehnoloģijas attīstībā un rūpniecības vadībā: Tallinas Tehnoloģij...

Transporta elektronika un telemātika

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/REGT?department=13100&type=A
31. maijs, 2018 - Studiju programma

Programma apvieno vairākus zinātnes virzienus: elektroniku, kriptogrāfiju, telekomunikācijas un datorzinātni. Tas nodrošina plaša profila speciālistu sagatavošanu, kuri spēj risināt daudzfunkcionālus uzdevumus un izstrādāt jaunas elektroniskās ierīce...

Enerģētika un elektrotehnika

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/REMN?department=11200&type=A
31. maijs, 2018 - Studiju programma

Enerģētika ir viena no saimniecības svarīgākajām nozarēm, bez kuras nav iespējama citu nozaru attīstība. Studiju programma paredz apgūt fundamentālo zinātņu priekšmetus, kā arī nozares speciālos priekšmetus trīs specializācijas virzienos: elektroapgā...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 29 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_