Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Meklēt

Kontakti

https://www.rtu.lv/lv/etf/kontakti-etf-1
22. marts, 2017 - Satura lapa

Dekāns Profesors Dr. sc. ing. Jurģis Poriņš +371 67089280 Āzenes iela 12–209, Rīga Apmeklētājus pieņem otrdienās plkst. 16–18, piektdienās plkst. 10–12   Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts ...

Struktūrvienības

https://www.rtu.lv/lv/etf/par-mums-etf/strukturvienibas-1
28. decembris, 2017 - Satura lapa

Dekāns Profesors Dr. sc. ing. Jurģis Poriņš +371 67089280 Lietvede Baiba Balode Āzenes iela 12–208, Rīga +371 67089245 Apmeklētājus pieņem pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 9–17, piektdienās plkst. 9–16. Dekāna vietni...

Nodarbību saraksts

https://www.rtu.lv/lv/etf/studijas-etf/lekciju-saraksts-etf
22. marts, 2017 - Satura lapa

Nodarbību saraksts skatāms nodarbibas.rtu.lv....

Inovatīvie risinājumi ģeomātikā

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RBMR?department=24100&type=A
19. septembris, 2018 - Studiju programma

RTU un Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes (VĢTU) īstenotā studiju programma sagatavo augstas kvalifikācijas ģeomātikas speciālistus gan patstāvīgas zinātniskās pētniecības, gan praktiskā darba veikšanai Latvijā, Lietuvā un citās valstīs.  ...

Erasmus+ un cita mobilitāte

https://www.rtu.lv/lv/etf/studijas-etf/erasmus-un-cita-mobilitate-1
28. februāris, 2018 - Satura lapa

Sekmējot RTU starptautiskās sadarbības tīkla paplašināšanos, rūpējoties par universitātes atpazīstamību un nodrošinot studentus un mācībspēkus ar tik ļoti nepieciešamo pieredzes apmaiņu, starptautiskā mobilitāte ir neatņemama mūsdienīgas un inovatīva...

Studentu servisa centrs

https://www.rtu.lv/lv/etf/studijas-etf/studentu-servisa-centrs-1
28. februāris, 2018 - Satura lapa

Studentu servisa centrs ir izveidots ar mērķi nodrošināt centralizētu pakalpojumu sniegšanu, konsultēšanu un informēšanu par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar studijām un universitātē sniegtajām iespējām RTU studentiem, darbiniekiem un citiem int...

Intelektuālas robotizētas sistēmas

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RDBR?department=12000
31. maijs, 2018 - Studiju programma

Viena no jaunākajām inženierzinātņu programmām RTU un pirmā šāda veida programma Baltijas valstīs. Tā nodrošina mūsdienām atbilstošas zināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas ražošanas automatizācijas un robotikas inženierim. Programma balstīta uz to,...

Tehniskā tulkošana

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RHCT?department=23200
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Šajā studiju programmā tiek apmācīti tehniskie tulkotāji visās RTU pārstāvētajās inženierzinātņu un sociālo zinātņu jomās. Studiju laikā tiek izkoptas zināšanas dzimtajā valodā un svešvalodās, attīstītas komunikācijas prasmes multikulturālā vidē, ieg...

Inovatīva ceļu un tiltu inženierija

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RBMI?department=24100&type=A
19. septembris, 2018 - Studiju programma

Programmu realizē RTU un Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte (VĢTU) saskaņā ar noslēgto līgumu. Programmas absolventi ir augsti kvalificēti transportbūvju speciālisti, kuri sagatavoti gan patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai, gan praktiskai...

Medicīnas inženierija un fizika

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RMCF?department=25200
17. februāris - Studiju programma

Apgūstot šo studiju programmu, Tu kļūsi par medicīnas fizikas un medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieri, kurš pārzina, veido un izmanto jaunākās medicīnas tehnoloģijas, kas balstās uz jaunākajiem sasniegumiem nanotehnoloģijā un fizikā. Bakalaura st...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 18 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_