Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

Struktūrvienības

Struktūrvienības

Enerģētikas institūts

Direktors profesors Dr. habil. sc. ing. Antans Sauļus Sauhats
+371 67089930

Elektroapgādes katedra
Katedras vadītāja p. i. asoc. prof. Dr. sc. ing. Kristīna Bērziņa
+371 67089942

Energosistēmu vadības un automatizācijas katedra
Katedras vadītājs profesors Dr. habil. sc. ing. Antans Sauļus Sauhats
+371 67089930
Konsultāciju laiki

Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts

Direktors profesors Dr. habil. sc. ing.  akadēmiķis Leonīds Ribickis
+371 67089919
ieei.rtu.lv

Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra
Katedras vadītājs vadošais pētnieks Dr. sc. ing. Pēteris Apse-Apsītis
+371 67089917
ieei.rtu.lv

Elektrofizikas katedra
Katedras vadītājs asoc. profesors Dr. sc. ing. Andrejs Podgornovs
omega.rtu.lv

Elektrisko mašīnu un aparātu katedra
Katedras vadītājs asoc. profesors Dr. sc. ing. Andrejs Podgornovs

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Direktore profesore Dr. habil. sc. ing. Dagnija Blumberga
+371 67089923
videszinatne.rtu.lv

_