Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

Meklēt

Zinātne

https://www.rtu.lv/lv/eef/zinatne-eef
20. marts, 2017 - Satura lapa

...

Vides zinātne

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/CEBX?department=02800
29. maijs, 2018 - Studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma «Vides zinātne» ir vērsta uz vides aizsardzības speciālistu ar plašām zināšanām inženiertehniskos jautājumos sagatavošanu darbam dažādu nozaru uzņēmumos un valsts pārvaldes institūcijās. Uzņēmumos, ministrijās u...

Vides zinātne

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/VEBX?department=02700
27. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Studiju programma izglīto vides speciālistus ar sistēmisku tehnisko domāšanu. Tu varēsi risināt ar vides tehnoloģijām, piemēram, emisiju samazināšanu, bioresursu un atkritumu ilgtspējīgu izmantošanu, ēku energoefektivitāti saistītus jautājumus, pieda...

Vides zinātne

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/REBX?department=11000
31. maijs, 2018 - Studiju programma

Studiju programma izglīto vides speciālistus ar sistēmisku tehnisko domāšanu. Tu varēsi risināt ar vides tehnoloģijām, piemēram, emisiju samazināšanu, bioresursu un atkritumu ilgtspējīgu izmantošanu, ēku energoefektivitāti saistītus jautājumus, pieda...

Vides zinātne

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/REMX?department=11500&type=A
31. maijs, 2018 - Studiju programma

Programma sagatavo vides aizsardzības speciālistus ar padziļinātām zināšanām inženiertehniskos jautājumos darbam dažādu nozaru uzņēmumos, zinātniskajās un valsts pārvaldes institūcijās. Tā ir labi apvienojama ar iepriekšējo citu nozaru inženiertehnis...

Digitālās humanitārās zinātnes

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RHMD?department=23000&type=A
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Digitālās humanitārās zinātnes ir jauna un strauji augoša starpdisciplinārā pētniecības nozare. Galvenie aplūkojamie temati ir ar humanitārajām zinātnēm un kultūras studijām saistīta datu digitalizācija, reprezentācija un arhivēšana, apstrāde, vizual...

Par mums

https://www.rtu.lv/lv/eef/eef-par-mums
22. februāris, 2017 - Satura lapa

Enerģētikas nozares globālais raksturs nosaka fakultātes zinātnieku un mācībspēku darba specifiku. Apzinoties, ka enerģētika, elektrotehnika un vides zinātnes ir viens no perspektīvākajiem un svarīgākajiem tautsaimniecības sektoriem pasaulē, mūsu uzd...

Pētnieki iepazīstinās ar paveikto nākamās paaudzes IKT sistēmu attīstībā

https://www.rtu.lv/lv/eef/eef-par-mums/eef-zinas/atvert/petnieki-iepazistinas-ar-paveikto-nakamas-paaudzes-ikt-sistemu-attistiba-2
1. decembris, 2017 - Jaunums

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātnieki kopā ar citu Latvijas augstāko izglītības iestāžu un zinātnisko institūtu pētniekiem otrdien, 5. decembrī, iepazīstinās ar valsts pētījumu programmas «Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika ...

Studijas

https://www.rtu.lv/lv/eef/studijas-eef
20. marts, 2017 - Satura lapa

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē var iegūt akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, kā arī doktora zinātnisko grādu četrās studiju programmās: adaptronika, enerģētika un elektrotehnika, elektrotehnoloģiju datorvadība, vides zinātne....

Studiju programmas

https://www.rtu.lv/lv/eef/toposajiem-studentiem-eef/studiju-programmas-3
4. aprīlis, 2018 - Satura lapa

Adaptronikas studiju programma dod studējošajiem pamatzināšanas par dažādu tautsaimniecības nozaru elektrisko tehnoloģiju realizācijas teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem, kā arī par to automatizācijas principiem un realizāciju. Enerģētika...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 30 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_