Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

Meklēt

Radošās industrijas*

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RIBZ?department=22700
27. jūnijs, 2018 - Studiju programma

*uzņemšana notiek Latvijas Kultūras akadēmijā. Pieejamas 10 budžeta vietas. Radošo industriju studiju programmā tiek apvienotas mākslas un uzņēmējdarbības kompetences, lai sekmētu programmas absolventu spējas radīt inovatīvus produktus un pakalpoj...

Digitālās humanitārās zinātnes

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RHMD?department=23000&type=A
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Digitālās humanitārās zinātnes ir jauna un strauji augoša starpdisciplinārā pētniecības nozare. Galvenie aplūkojamie temati ir ar humanitārajām zinātnēm un kultūras studijām saistīta datu digitalizācija, reprezentācija un arhivēšana, apstrāde, vizual...

Klajā nākusi EEF asociētā profesora Pētera Apses-Apsīša grāmata

https://www.rtu.lv/lv/eef/eef-par-mums/eef-zinas/atvert/klaja-nakusi-eef-asocieta-profesora-petera-apses-apsisa-gramata
2. oktobris, 2019 - Jaunums

Lasītāju uzmanībai nodota Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un enerģētikas fakultātes Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras asociētā profesora un Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta vadošā pētnieka Pēter...

Projekti

https://www.rtu.lv/lv/eef/zinatne-eef/projekti-eef
23. janvāris, 2019 - Satura lapa

Valsts pētījumu programmas projekti: LATENERGI projekts «Energoefektīvi un oglekļa mazietilpīgi risinājumi drošai, ilgtspējīgai un klimata mainību mazinošai energoapgādei»; projekts Nr. 2 «Energosistēmas attīstības plānošanas un enerģij...

Lietišķā ķīmija

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RKMT?department=14000&type=A
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Studiju programma veidota, ievērojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, Latvijas viedās specializācijas stratēģiju un Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju pamatnostādnes 2014.–2020. gadam. Tā aptver gan Latvijas ta...

RTU zinātniskā konference

https://www.rtu.lv/lv/eef/zinatne-eef/konferences-4/rtu-zinatniska-konference-1
5. aprīlis, 2018 - Satura lapa

No 2018. gada 10. līdz 12. oktobrim notiks ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes 59. starptautiskā zinātniskā konference....

Ražošanas inženierzinības un vadība

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RMMZ?department=02064&type=A
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Inženierprofilu universitāšu apvienībā zinātnē un tehnoloģijā BALTECH darbojas universitātes, kas ir ieinteresētas stabilā Baltijas jūras reģiona augstskolu sadarbībā inženierzinātnēs, tehnoloģijas attīstībā un rūpniecības vadībā: Tallinas Tehnoloģij...

Vēsture

https://www.rtu.lv/lv/eef/eef-par-mums/vesture-4
12. aprīlis, 2017 - Satura lapa

Fakultāte dibināta 1958. gadā, kā viena no pirmajām jaunā Rīgas Politehniskā institūta fakultātēm, atdalot no Latvijas Valsts universitātes (LVU) Mehānikas fakultātes (MF)....

Pētnieki iepazīstinās ar paveikto nākamās paaudzes IKT sistēmu attīstībā

https://www.rtu.lv/lv/eef/eef-par-mums/eef-zinas/atvert/petnieki-iepazistinas-ar-paveikto-nakamas-paaudzes-ikt-sistemu-attistiba-2
1. decembris, 2017 - Jaunums

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātnieki kopā ar citu Latvijas augstāko izglītības iestāžu un zinātnisko institūtu pētniekiem otrdien, 5. decembrī, iepazīstinās ar valsts pētījumu programmas «Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika ...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 9 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_