Doktorantūras absolventu izlaidums

2023. gada un 2024. gada doktorantūras absolventus sveiksim RTU Lielajā izlaidumā, kas norisināsies 2024. gada 28. jūnijā Ķīpsalas BT1 izstāžu hallē.

Apliecinājuma rakstu par doktora grāda iegūšanu un apzeltīto nozīmīšu «RTU zinātņu doktors» pasniegšana izlaidumā jau kļuvusi par tradīciju, kas apliecina jaunā zinātnieka statusu.  Īpaši pateicības vārdi tiks veltīti promocijas darbu vadītājiem par atbalstu, sniegtajiem padomiem un arī kritiku promocijas darbu izstrādes procesā. 

«Doktora grāda iegūšana ir svarīga posma noslēgums ikviena jaunā zinātnieka dzīvē, tā ir augstākā akadēmiskā grāda iegūšana un līdz ar to pievienošanās zinātnieku pulkam. Vairāku gadu garumā jaunie zinātnieki ir veltījuši specifiskai doktora darba tēmai un tagad pārzina to labāk kā jebkurš cits. Ceļā uz šo mērķi zinātnieks RTU iegūst arī svarīgas prasmes, kas dod priekšrocības turpmākajā karjerā. Doktora grāds ir pašdisciplīna, kritiskā domāšana un uzdrīkstēšanās risināt, liekas neatrisināmas problēmas, kā arī māka sarežģītas teorijas pasniegt vienkāršā veidā», atzīst RTU zinātņu prorektors Tālis Juhna. 

Reizē ar izlaidumu tiks izdota kārtējā «Doktorantūras absolventu gadagrāmata», kurā latviešu un angļu valodās apkopota informācija par visiem jaunajiem doktoriem un viņu promocijas darbiem. 

Studijas