Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Pētnieciskie virzieni

Pētnieciskie virzieni

Viedo datortehnoloģiju institūts

 • Robotu vadības sistēmas, intelektuālie roboti,
 • E-medicīna, datorsistēmas medicīniskajā diagnostikā un terapijas izvēlē,
 • Attēlu apstrādes metodes, datorgrafika un datorredze,
 • Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas.

Informācijas tehnoloģijas institūts

 • Informācijas tehnoloģijas lēmumu atbalsta sistēmās (asoc. prof. L. Aleksejeva)
 • Intelektuālās skaitļošanas metodes datu ieguvē (asoc. prof. L. Aleksejeva)
 • Intelektuālās lēmumu atbalsta sistēmas (asoc. prof. L. Aleksejeva)
 • Projektu vadības informācijas sistēmas (doc. S. Bērziša)
 • Mākslīgie neironu tīkli (vad. pētn. J. Čižovs)
 • Sociotehnisku sistēmu imitācijas modelēšanas tehnoloģijas (prof. E. Ginters)
 • Uzņēmuma resursu plānošanas sistēmu modificēšana un uzturēšana (prof. J. Grabis)
 • Sistēmu integrācija un no konteksta atkarīgas sistēmas (doc. J. Kampars)
 • Mākoņdatošana un mērogojamu adaptācijas algoritmu izstrāde (doc. J. Kampars)
 • Klīnisko un profilaktisko medicīnas pētījumu informācijas sistēmu izstrādāšana (lekt. A. Kiršners)
 • Klīnisko un profilaktisko medicīnas pētījumu rezultātu analīze ar datu iegūšanas metodēm un algoritmiem (lekt. A. Kiršners)
 • Vizuālu interaktīvu imitācijas modelēšanas sistēmu izstrādes metodika (asoc. prof. A. Lektauers)
 • Ģeogrāfiskajā informācijā sakņotas imitācijas modelēšanas (ģeosimulācijas) metodika (asoc. prof. A. Lektauers)
 • Augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijas CUDA lietišķais lietojums (asoc. prof. A. Lektauers)
 • Metaheiristiskā optimizācija (prof. G. Merkurjeva)
 • Imitācijas modelēšanā un metamodelēšanā sakņotā optimizācija (prof. G. Merkurjeva)
 • Diskrētu notikumu sistēmu imitācijas modelēšanas metodoloģija (prof. J. Merkurjevs)
 • Uz imitācijas modelēšanas balstīta loģistikas sistēmu vadība (prof. J. Merkurjevs)
 • Uz imitācijas modelēšanas balstīta sarežģītu sistēmu ilgtspējīga vadība (prof. J. Merkurjevs)
 • Lielo datu apjomu un datu plūsmu apstrāde un analīze ar mašīnapmācības metodēm (doc. S. Paršutins)
 • Datizraces un zināšanu atklāšanas lietojums bioinformatikā (lekt. I. Poļaka)
 • Loģistikas informācijas tehnoloģijas un sistēmas (asoc. prof. A. Romānovs)
 • Informācijas tehnoloģijas pārvaldība (asoc. prof. A. Romānovs)
 • E-komercijas un vadības informācijas sistēmu modelēšana (asoc. prof. A. Romānovs)
 • Uzņēmumu modelēšana (asoc. prof. J. Stirna)

Lietišķo datorsistēmu institūts

 • Lietišķo datorsistēmu institūts profilējas zinātniskajiem pētījumiem jomā «Visaptverošais intelekts viedo un autonomo sistēmu izstrādei un to integrācijai» ar apakšvirzieniem, kas atbalsta gan programmatūras, gan aparatūras viedo sistēmu izstrādi.
 • Mākslīgais intelekts (intelektuāli aģenti, mašīnapmācība, zināšanu inženierija, ontoloģija, daudzkritēriju optimizācija un citas jomas).
 • Robotika (autonomas intelektuālās sistēmas, daudzu robotu sistēmas, autonomi roboti).
 • Programmatūras inženierija, programmatūras projektēšanas, izstrādes un testēšanas rīki un metodes, to skaitā objektorientētā programmatūras izstrādes pieeja un programmatūras drošība.
 • Modeļos, to skaitā formālos modeļos, balstītas programmatūras izstrāde (modeļvadāma arhitektūra).
 • Sarežģītu sistēmu struktūras un funkcionālā modelēšana un izmantošana sistēmu izstrādē.
 • E-mācības, to skaitā intelektuālas datorizētas apmācības sistēmas.
 • Tīmekļa tehnoloģijas un modelēšana intelektuālu sistēmu kontekstā.
 • Datubāzes, to izstrādes automatizācija.
 • Lietišķie pētījumi viedo sistēmu lietojumiem dažādās tautsaimniecības jomās (lauksaimniecība, apdrošināšana, finanšu sistēmas, e-pārvalde, loģistikas sistēmas, militārā joma u.c.).

Lietišķās matemātikas institūts

 • Šķidruma plūsmu stabilitāte un lietojumi hidraulikā (prof. A. Koliškins)
 • Virpuļstrāvas metodes matemātiskie modeļi (prof. A. Koliškins, prof. I. Volodko)
 • Siltuma pārneses procesu modelēšana (prof. I. Iltiņš)
 • Stohastiskie diferenciālvienādojumi (prof. J. Carkovs, prof. K. Šadurskis, prof. A. Matvejevs)
 • Siltuma pārneses procesu modelēšana (prof. I. Iltiņš, asoc. prof. M. Iltiņa)
 • Aktuārmatemātika (prof. G. Petere)
 • Skaitliskās metodes (asoc. prof. N. Budkina)
 • Ekonometrija (asoc. prof. V. Ajevskis)

Vides modelēšanas centrs

 • Pazemes un virszemes ūdens plūsmas un to piesārņojumu dinamikas modelēšana.