Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Zinātne

Datorzinātne un informācijas tehnoloģija kā zinātnes nozares ir ārkārtīgi plašas un strauji attīstās. Mūsdienās faktiski nav iespējams sasniegt izcilus rezultātus visos virzienos, tādēļ mūsu fakultāte fokusējas tikai uz dažiem no tiem.

Ja vēl pāris gadus atpakaļ katrs no mūsu četriem institūtiem – Informācijas tehnoloģijas institūts, Viedo datortehnoloģiju institūts, Lietišķo datorsistēmu institūts, Lietišķās matemātikas institūts – un Vides modelēšanas centrs uzskatīja sevi par patstāvīgu zinātnisku institūciju, pēc zinātniskās darbības izvērtēšanas esam gājuši konsolidācijas ceļu, un DITF ir jāuzskata par vienu zinātnisku vienību.

Esam izvēlējušies četrus zinātniskās darbības virzienus, kuros koncentrēsim savu zinātnisko potenciālu:
  • Visaptveroša intelektuālā skaitļošana evolucionējošiem digitālajiem uzņēmumiem - 30%
  • Visaptveroša datu apstrāde (komunikācijas, skaitļošanas un pārvaldības) izkliedētās sarežģītās vidēs - 10%
  • Visaptverošais intelekts viedo un autonomo sistēmu izstrādei un to integrācijai - 40%
  • Matemātiskā modelēšana - 20%

Lai gan turpināsim izdot četrus zinātniskos žurnālus, kas nodrošina publicēšanās iespējas mūsu doktorantiem un arī maģistrantiem, kā arī publicēt studentu zinātniskajā konferencē referētos darbus, tomēr galveno uzsvaru turpmāk liksim uz zinātnisko publikāciju kvalitāti, to publicēšanu prestižos zinātniskajos žurnālos, uz citējamību starptautiski atzītās datubāzēs un mūsu pētījumu rezultātu starptautisku atpazīstamību. Šīs iniciatīvas prasa arī organizatorisku darbu, tādēļ fakultātē strādā zinātniskā darba koordinatore un ir nodibināta Zinātnes komisija.

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes (DITF) zinātnieki ir guvuši atzīstamus panākumus un saņēmuši virkni apbalvojumu.

Vairāk par zinātni RTU

RTU rīkotās konferences

Pētnieciskie virzieni

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte ir izvirzījusi četrus zinātniskās darbības virzienus, kuros koncentrē savu zinātnisko potenciālu – visaptveroša intelektuālā skaitļošana evolucionējošiem digitālajiem uzņēmumiem, visaptveroša datu apstrāde (komunikācijas, skaitļošanas un pārvaldības) izkliedētās sarežģītās vidēs, visaptverošais intelekts viedo un autonomo sistēmu izstrādei un to integrācijai, matemātiskā modelēšana.

Zinātniskie projekti

Fakultātes darbinieki aktīvi piedalās dažādu zinātnisko projektu īstenošanā – gan vietējas nozīmes, gan starptautiska mēroga. Šeit ir apkopoti pēdējo piecu gadu svarīgākie projekti.

DITF zinātnisko rakstu krājumi

Sērijā tiek izdoti šādi sējumi – «Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne», «Datormodelēšana un robežproblēmas», «Lietišķās datorsistēmas» un «Datorvadības tehnoloģijas».