Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Biznesa informātika

Biznesa informātika

Programmas mērķis ir sagatavot sistēmiski un inženierzinātniski domāt un darboties varošus speciālistus, kas spēj izmantot, piemeklēt, izstrādāt un ieviest informācijas un komunikācijas tehnoloģijā sakņotus biznesa attīstību veicinošus risinājumus, projektēt organizāciju iekšējās un starporganizāciju informācijas sistēmas un piedalīties atbilstošos starpdisciplināros un starptautiskos projektos.

Maģistra akadēmiskās studijas (10 budžeta vietas, angļu valodā, vakaros, maksas studijas)

Studiju programmas mājaslapa

twitter.com/RTU_BI

Studiju programma tiek realizēta sadarbībā ar Bufalo universitāti (ASV) un International Business Machines Corporation (IBM), angļu un/vai latviešu valodā.

 

Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību:

Pamatprasības: Lai uzsāktu studijas maģistra akadēmisko studiju programmā «Biznesa informātika», nepieciešams bakalaura akadēmiskais grāds inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs, vai sociālās zinātnēs (ekonomikā, vadībzinātnē) vai bakalaura profesionālais grāds iepriekš minētajām zinātnes nozarēm atbilstošās jomās vai tiem pielīdzināma izglītība.

Papildprasības: Lai studētu studiju programmā «Biznesa informātika», studentiem nepieciešamas angļu valodas zināšanas vismaz vidējās izglītības līmenī un vairākas kompetences, kas apgūtas augstākās izglītības pamatstudiju līmenī. Papildu informācija.

Programmas mērķis:
Ir sagatavot sistēmiski un inženierzinātniski domāt un darboties varošus speciālistus, kas spēj izmantot, piemeklēt, izstrādāt un ieviest informācijas un komunikācijas tehnoloģijā sakņotus biznesa attīstību veicinošus risinājumus, projektēt organizāciju iekšējās un starporganizāciju informācijas sistēmas un piedalīties atbilstošos starpdisciplināros un starptautiskos projektos.

Studiju programmu īstenos 21 pasniedzējs no 8 RTU struktūrvienībām. Programmas realizāciju koordinē The Quality System of European Scientific and Technical Education izcilības sertifikāta īpašnieks - RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Lietišķo datorsistēmu institūts. Biznesa tematus pasniedz un konsultē vietēji un ārvalstu RTU Rīgas Biznesa skolas pasniedzēji. Studiju procesā teorētisko zināšanu apgūšanai un aprobēšanai paredzēts izmantot IBM jaunākās tehnoloģijas.

Studiju rezultāti. Studiju programmā «Biznesa informātika» plānots sasniegt, ka tās absolventi: 
  • prot identificēt biznesa mērķus, kurus ir iespējams atbalstīt ar IKT risinājumiem;
  • prot identificēt biznesa problēmas, kuru risināšanā iespējams izmantot IKT risinājumus;
  • prot, izmantojot piemērotas tehnoloģijas, modelēt un analizēt biznesa procesus, uzņēmumu un biznesa arhitektūru un informācijas plūsmas, kā arī projektēt organizāciju iekšējās un starporganizāciju informācijas sistēmas;
  • spēj sekot līdzi datorsistēmu, komunikācijas tehnoloģiju, programmatūras un to izmantošanas metožu attīstībai un ieteikt dažādus risinājumus un to kombinācijas atsevišķu organizāciju, uzņēmumu vai to tīklu darbības un konkurētspējas uzlabošanai;
  • spēj, izmantojot piemērotas tehnoloģijas, izstrādāt organizāciju/uzņēmumu darbības pilnveidošanas stratēģiju, plānot un vadīt analīzes un izmaiņu vadības projektus un definēt prasības jauniem produktiem un pakalpojumiem;
  • spēj interpretēt biznesa sfēras zināšanas datorzinātnes un IKT terminos un otrādi;
  • prot motivēt organizāciju/uzņēmumu darbiniekus izmantot uzņēmuma mērķu sasniegšanai piemērotākās tehnoloģijas, kā arī vadīt starpdisciplināru komandu darbu;
  • spēj piedalīties starptautiskos zinātniskos projektos biznesa informātikas jomā, kā arī vadīt zinātniskus projektus;
  • spēj savu pilnvaru robežās nodrošināt biznesa, sistēmu analīzes un informācijas sistēmu izstrādes ētikas normu ievērošanu.

Pilns programmas apraksts