Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Studiju programmas

DITF īsteno starptautiski akreditētas akadēmisko un/vai profesionālo studiju programmas visos studiju līmeņos (pamatstudijas, maģistra un doktora studijas): 

Automātika un datortehnika

Studiju programmu īsteno DITF Viedo datortehnoloģiju institūts. Studiju programma nodrošina pamatzināšanas sarežģītu tehnisku sistēmu analīzē un programmēšanas inženierijā.

Biznesa informātika

Studiju programma tiek realizēta sadarbībā ar Bufalo universitāti (ASV) un International Business Machines Corporation (IBM), angļu un/vai latviešu valodā. 

Datorsistēmas

Studiju programmu īsteno DITF Lietišķo datorsistēmu institūts. Programmas mērķis ir dot akadēmiskās izglītības pamatus datorvadībā un datorzinātnē izglītības turpināšanai datorsistēmu akadēmiskās un profesionālās studiju programmās vai arī patstāvīga darba uzsākšanai informātikas nozarē.

Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas

Studiju programma sniedz zināšanas par programmatūru kodēšanu, projektēšanu, uzturēšanu, ieviešanu, testēšanu un prasību specificēšanu, kā arī ietver finanšu sektora un ekonomikas studiju kursus

Finanšu inženierija

Bakalaura profesionālo studiju programmu «Finanšu inženierija» īsteno DITF Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedra sadarbībā ar Inženierekonomikas un vadības fakultāti. Šīs programmas apguve balstās triju zinātņu jomu: matemātikas, ekonomikas un informācijas tehnoloģijas savstarpējā mijiedarbībā un paredz vienlīdz dziļu to apguvi un lietojumu praktiskā profesionālā darbībā.

Finanšu inženiermatemātika

Programmas mērķis ir sniegt dziļas zināšanas matemātikā, finanšu un aktuārtehnoloģiju jomā, lai nodrošinātu augstākā līmeņa tehnisko izglītību programmas absolventiem, kuri strādās augošajā finanšu nozarē.

Informācijas tehnoloģija

Programma ir veidota ar mērķi sagatavot kvalificētus speciālistus IT jomā, kuri pārzina un lieto programmēšanas valodas un programmatūru izstrādes vides, prot izvērtēt un izvēlēties optimālus līdzekļus un metodes biznesa problēmu orientētu informācijas tehnoloģijas risinājumu modelēšanai, izstrādei un ieviešanai.

Intelektuālas robotizētas sistēmas

Studiju programma sniedz pamatzināšanas par automātisku un robotizētu sistēmu uzbūvi, to darbības principiem un vadību, izmantojot datorvadības līdzekļus.

Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība

Studiju programma «Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība» tiek realizēta angļu valodā kā kopīgā studiju programma, kuras īstenošanā iesaistītas četras Eiropas universitātes.