Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Testētājs

Profesijas apraksts

Testētājs strādā organizācijās, kurās veic programmatūras izstrādi. Tā pamatuzdevums ir plānot, sagatavot un veikt programmatūras īpašību pārbaudi, analizēt rezultātus un dokumentēt reālo stāvokli un tā atbilstību iedomātajām un definētajām prasībām. Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātā profesijas standarta reģistrācijas numurs ir PS 0169.

Svarīgākie priekšmeti
  Automātika un datortehnika Datorsistēmas Informācijas tehnoloģija Finanšu inženierija
Koledža   Programmatūras inženierija (pamatkurss)
Objektorientētā programmēšana
   
Bakalauri Programmēšanas valodas
Ievads datoru arhitektūrā
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Ievads operāciju pētīšanā
Objektorientētā programmēšana
Gadījuma procesi
Programmēšanas valodas
Ievads datoru tīklos
Lietojum-
programmatūra
Risinājumu algoritmizācija un programmēšana
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Datu analīze un statistiskā optimizācija
Datu bāzu vadības sistēmas
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
  Datoru organizācija un asembleri
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Datorsistēmu projektēšanas pamati
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Statistisko lēmumu teorija
Sistēmu modelēšanas līdzekļi
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Akadēmiskie maģistri Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra
Signālu un procesu kodēšanas un apstrādes sistēmas
Datoru tīklu projektēšanas teorija
Datoru tīklu vadība
Lietotāja interfeisa projektēšanas metodes
Procesu programmēšana
Specializētās datu apstrādes tehnoloģijas
Objektorientētās programmatūras attīstība
Programmatūras drošuma teorija
   
Profesionālie maģistri Modernie datoru tehniskie līdzekļi
Datoru tīklu un sistēmu vadība
Signālu un procesu reģistrācijas un apstrādes sistēmas
Interneta sistēmu projektēšana
Paralēlie procesi un valoda ADA
PHP valoda Web lietojumu izstrādē
Moderno programmēšanas valodu praktikums
Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra
Projektu kvalitātes vadība
Programmatūras risku analīze
Sistēmu analīze un projektēšana