Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Tehnisko sistēmu diagnostikas inženieris

Profesijas apraksts

Tehnisko sistēmu diagnostikas inženierim ir jāprot darboties ar iekārtām un programmatūru: maršrutētājiem, komutatoriem, VoIP vārtejām, radio-piekļuves sistēmām, tīkla monitoringa un pārvaldības sistēmām. Ir jāveic iekārtu fiziskā instalācija, tehnisko problēmu diagnostika un analīze, komunicēšana ar klientiem, jauno tehnisko risinājumu apzināšana, kā arī tehnisko risinājumu prezentēšana.

Svarīgākie priekšmeti
  Automātika un datortehnika Datorsistēmas Informācijas tehnoloģija Finanšu inženierija
Koledža   Operētājsistēmas
Datorsistēmu uzbūve
Perifērijas ierīces (pamatkurss) 
Datortīkli
Nozares tiesību pamati un standarti
   
Bakalauri Ievads datoru arhitektūrā
Automātikas pamati
Ievads operāciju pētīšanā
Datoru tīkli
Operētājsistēmas
Ievads datoru tīklos
Lineārās automātiskās vadības sistēmas
Mikroshēmtehnika
Datoru arhitektūra
Sistēmu teorijas metodes  
Akadēmiskie maģistri Mūsdienu datoru arhitektūra
Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra
Datoru tīklu projektēšanas teorija
Datoru tīklu vadība
Lietotāja interfeisa projektēšanas metodes
Sistēmu un procesu teorija Restrukturizācija un izmaiņu vadība
Ekonomisko procesu prognozēšana
 
Profesionālie maģistri Mūsdienu datoru infrastruktūra
Diskrētās automātikas vadības sistēmas
Modernie datoru tehniskie līdzekļi
Diskrētās un impulsu vadības sistēmas
Optimālās vadības metodes
Datoru tīklu un sistēmu vadība
Interneta sistēmu projektēšana
Automātikas iekārtu tehnoloģija
Vadības objektu identifikācija
Tehniskā nodrošinājuma sistēmas un komunikācijas
Informācijas aizsardzība
Projektu kvalitātes vadība
Programmatūras risku analīze
Sistēmu analīze un projektēšana
Darbību sistēmas un stratēģijas
Informācijas sistēmu drošums