Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Sistēmu arhitekts

Profesijas apraksts

Sistēmu arhitekts strādā organizācijās, kurās veic programmatūras vai aparatūras izstrādi. Viņa pamatuzdevums ir veikt sistēmas funkcionālo un tehnisko projektēšanu, saskaņā ar prasību specifikāciju. Konsultēt un atbalstīt sistēmas izstrādātāju, pārbaudīt izstrādātās sistēmas atbilstību projektējumam. Sistēmu arhitektam ir vajadzīgas labas sistēmanalītiķa unprojektu vadītāja iemaņas.

Svarīgākie priekšmeti
  Automātika un datortehnika Datorsistēmas Informācijas tehnoloģija Finanšu inženierija
Koledža   Datu bāzu tehnoloģijas
Datorsistēmu uzbūve
Perifērijas ierīces (pamatkurss) 
Datortīkli
Programmatūras inženierija (pamatkurss) 
Objektorientētā programmēšana
Lielās datu bāzes
Datu struktūras un algoritmi
Nozares tiesību pamati un standarti
   
Bakalauri Datu struktūras
Ievads datoru arhitektūrā
Ievads operāciju pētīšanā
Objektorientētā programmēšana
Datu bāzu vadības sistēmas
Datoru tīkli
Programmēšanas valodas
Ievads datoru tīklos
Lietojum-
programmatūra
Risinājumu algoritmizācija un programmēšana
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Datu analīze un statistiskā optimizācija
Datu bāzu vadības sistēmas
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Datoru arhitektūra Lielu datu bāzu tehnoloģija
Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana
Sistēmu teorijas metodes
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Lielu datu bāzu tehnoloģija
Sistēmu modelēšanas līdzekļi
Datu analīze un apstrāde
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Akadēmiskie maģistri Mūsdienu datoru arhitektūra
Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra
Datoru tīklu projektēšanas teorija
Datoru tīklu vadība
Lielās datu bāzes
Sistēmu un procesu teorija
Mākslīgais intelekts
Prasību inženierija
Zināšanu vadība
Lietišķo datorzinātņu metodes un attīstības tendences
Lielās datu bāzes
Restrukturizācija un izmaiņu vadība
 
Profesionālie maģistri Mūsdienu datoru infrastruktūra
Multivides
Modernie datoru tehniskie līdzekļi
Datoru tīklu un sistēmu vadība
Interneta sistēmu projektēšana
Telemātikas sistēmas
Informācijas sistēmu metodoloģijas
Tehniskā nodrošinājuma sistēmas un komunikācijas
Intelektuālu sistēmu projektēšanas metodes
Datorsistēmu projektēšanas rīku komplekts
Lielu datu bāzu administrēšana
Projektu kvalitātes vadība
Multibāzu sistēmas
Integrētais CASE rīks GRADE
Programmatūras risku analīze
Programmatūras izveides tehnoloģiskie līdzekļi
Sistēmu analīze un projektēšana
Darbību sistēmas un stratēģijas
Lielās datu bāzes
Informācijas sistēmu drošums