Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Sistēmanalītiķis

Profesijas apraksts

Sistēmanalītiķis strādā organizācijās, kurās veic programmatūras izstrādi vai ieviešanu. Sistēmanalītiķa pamatuzdevums ir biznesaprocesu analīzes rezultātā izstrādāt prasības IT risinājumam un piedalīties šī risinājuma attīstīšanā. Sistēmanalītiķis spēj izstrādāt sistēmas prasības atbilstoši funkcionalitātes, kvalitātes un resursietilpības nosacījumiem, spēj organizēt un vadīt sistēmanalītiķu darba grupu, kā arī sistemātiski pilnveido zināšanas un prasmes. Sistēmanalītiķim nepieciešamas prasme saskatīt un risināt problēmas, prasme novērtēt organizācijas un biznesa mērķus, pacietība un radošai pieejai darbam. Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātā profesijas standarta reģistrācijas numurs ir PS 0067.

Svarīgākie priekšmeti
  Automātika un datortehnika Datorsistēmas Informācijas tehnoloģija Finanšu inženierija
Koledža   Datu bāzu tehnoloģijas
Datorsistēmu uzbūve
Datortīkli
Programmatūras inženierija (pamatkurss) 
Objektorientētā programmēšana
Datu struktūras un algoritmi
Nozares tiesību pamati un standarti
   
Bakalauri Datu struktūras
Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati
Ievads datoru arhitektūrā
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Ievads operāciju pētīšanā
Objektorientētā programmēšana
Datu bāzu vadības sistēmas
Datoru tīkli
Gadījuma procesi
Programmēšanas valodas
Ievads datoru tīklos
Lietojum-
programmatūra
Risinājumu algoritmizācija un programmēšana
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Datu analīze un statistiskā optimizācija
Datu bāzu vadības sistēmas
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Lineārās automātiskās vadības sistēmas
Datoru arhitektūra
Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana
Sistēmu teorijas metodes
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Datorsistēmu projektēšanas pamati
Statistisko lēmumu teorija
Sistēmu modelēšanas līdzekļi
Datu analīze un apstrāde
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Akadēmiskie maģistri Mūsdienu datoru arhitektūra
Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra
Datoru tīklu projektēšanas teorija
Datoru tīklu vadība
Strukturētu datu apstrāde
Sistēmu un procesu teorijaProcesu programmēšana
Prasību inženierijaInformācijas sistēmas un CASE rīki
Zināšanu vadība
Lietišķo datorzinātņu metodes un attīstības tendences
Operāciju vadīšana
Restrukturizācija un izmaiņu vadība
Ekonomisko procesu prognozēšana
 
Profesionālie maģistri Mūsdienu datoru infrastruktūra
Modernie datoru tehniskie līdzekļi
Datoru tīklu un sistēmu vadība
Interneta sistēmu projektēšana
Informācijas sistēmu metodoloģijas
Datorsistēmu projektēšanas rīku komplekts
Informācijas aizsardzība
Projektu kvalitātes vadība
Integrētais CASE rīks GRADE
Programmatūras risku analīze
Programmatūras izveides tehnoloģiskie līdzekļiCASE rīki datu bāzu projektēšanā
Sistēmu analīze un projektēšana
Darbību sistēmas un stratēģijas
Informācijas sistēmu drošums