Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

IT projektu kvalitātes pārvaldnieks

Profesijas apraksts

IT projektu kvalitātes pārvaldniekam nepieciešamas sistēmanalītiķa un IT projektu vadītāja zināšanas, kā arī izpratne par kvalitātes pārvaldības sistēmām.

Svarīgākie priekšmeti
  Automātika un datortehnika Datorsistēmas Informācijas tehnoloģija Finanšu inženierija
Koledža   Datu bāzu tehnoloģijas
Datorsistēmu uzbūve
Datortīkli
Objektorientētā programmēšana
Programmatūras inženierija(pamatkurss)
Lielās datu bāzes
Nozares tiesību pamati un standarti
Datu struktūras un algoritmi
Tīmekļa tehnoloģijas
   
Bakalauri Datu struktūras
Programmēšanas valodas
Objektorientētā programmēšana
Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati
Ievads datoru arhitektūrā
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Ievads operāciju pētīšanā
Datu bāzu vadības sistēmas
Datoru tīkli
Gadījuma procesi
Programmēšanas valodas
Ievads datoru tīklos
Lietojum-
programmatūra
Risinājumu algoritmizācija un programmēšana
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Datu analīze un statistiskā optimizācija
Datu bāzu vadības sistēmas
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Lineārās automātiskās vadības sistēmas
Datoru arhitektūra
Lielu datu bāzu tehnoloģija
Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana
Sistēmu teorijas metodes
Adaptīvās datu apstrādes sistēmas
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Datorsistēmu projektēšanas pamati
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Lielu datu bāzu teholoģija
Statistisko lēmumu teorija
Datu analīze un apstrāde
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Sistēmu modelēšanas līdzekļi
Akadēmiskie maģistri Mūsdienu datoru arhitektūra
Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra
Datoru tīklu projektēšanas teorija
Datoru tīklu vadība
Strukturētu datu apstrāde
Programmatūras metodoloģijas un plānošanas modeļi
Programmatūras kvalitāte
Prasību inženierija
Sistēmu un procesu teorija
Procesu programmēšana
Zināšanu vadība
Lietišķo datorzinātņu metodes un attīstības tendences
Programmatūras drošuma teorija
Informācijas sistēmas un CASE rīki
Operāciju vadīšana
Restrukturizācija un izmaiņu vadība
Ekonomisko procesu prognozēšana
Informācijas tehnoloģijas projektu vadība
 
Profesionālie maģistri Mūsdienu datoru infrastruktūra
Modernie datoru tehniskie līdzekļi
Datoru tīklu un sistēmu vadība
Interneta sistēmu projektēšana
Programmatūras plānošana un metroloģija
Informācijas sistēmu metodoloģijas
Datorsistēmu projektēšanas rīku komplekts
HTML valoda
Informācijas aizsardzība
PHP valoda Web lietojumu izstrādē
Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra
Projektu kvalitātes vadība
CASE rīki datu bāzu projektēšanā
Integrētais CASE rīks GRADE
Programmatūras risku analīze
Programmatūras izveides tehnoloģiskie līdzekļi
Sistēmu analīze un projektēšana
Darbību sistēmas un stratēģijas
Informācijas tehnoloģijas projektu vadība
Informācijas sistēmu drošums