Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Finanšu analītiķis

Profesijas apraksts

Finanšu analītiķis strādā uzņēmuma vai iestādes struktūrvienībās, kuras organizē un vada finansiālo darbību. Finanšu analītiķis izstrādā finansiālās darbības stratēģiju, piesaista un izvieto finanšu resursus, optimizē kapitāla struktūru, sagatavo investīciju projektus, sagatavo un kontrolē budžetu, plāno naudas plūsmu un finanšu rezultātus, sagatavo finanšu pārskatus, nodrošina uzņēmuma īpašniekus ar pilnīgu informāciju par finanšu stāvokli, patstāvīgi plāno un veic zinātniskās pētniecības darbu finanšu jomā.

Bakalaura profesionālās studiju programmas «Finanšu inženierija» mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt finanšu inženierijai nepieciešamas zināšanas un prasmes un sagatavot tautsaimniecības prasībām atbilstošus, starptautiski konkurētspējīgus un dinamiskus speciālistus, kas var veikt darbus, kas saistīti ar finansiālo darbību vadību un rezultātu analīzi, problēmas apzināšanu, mērķu formulēšanu, to sasniegšanas ceļu prognozēšanu, plānošanu un īstenošanu.

Svarīgākie priekšmeti
  Automātika un datortehnika Datorsistēmas Informācijas tehnoloģija Finanšu inženierija
Koledža        
Bakalauri   Datu analīze un statistiskā optimizācija
Statistika
Gadījuma procesi
Stohastiskā analīze
Lietojum-
programmatūra
Datu struktūras
Makroekonomika
Finanšu grāmatvedība
Finanšu risku vadībaFinašu tirgi un investīcijas
Finanšu matemātika
Aktuārmatemātika
Vērtspapīru portfeļa analīze
Finanšu analīze un biznesa spēles
Aktuārtehnoloģijas programmu paketesApdrošināšanas risku teorija
     
Akadēmiskie maģistri        
Profesionālie maģistri